Gölbaşı :
z     z
01 Mart 2017, 23:32
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Gölbaşı'nda da kültürel değişimi yaşıyoruz...

Gölbaşı'nda da kültürel değişimi yaşıyoruz...

İLÇEMİZDEKİ HEMŞEHRİCİLİK İLİŞKİLERİ SİYASETLE BÜTÜNLEŞİNCE  KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜNDE ETKİLİ OLDU…

 

Ülkemiz insanında olduğu gibi ilçemiz insanında da müthiş  toplumsal bir kültürel dönüşümünü gözlüyoruz… En basit anlatımıyla bunu kullanılan kelimelerde, kurulan cümlelerde de   çok fark ediyoruz…

 

  Gölbaşı’nda 35 yıl önce  gençler çok farklı bir kültürün egemenliği altındaydı. 

 

Bizim lise dönemimiz 1980 yılı öncesi olup o dönem sağ-sol davaları çoktu.  Komünist-Faşist diye insanlarımız birbirini kırıyordu. Siyasi yöneticiler  bu duruma engel olmuyorlardı. /olamıyorlardı.

 

  İlçemiz Gölbaşı’nda da  Dr.Şerafettin Tombuloğlu Lisesi başta olmak üzere değişik mahallelerde kavgalar oluyordu. Ölümlü bir hadise olduğunu hatırlamıyorum. Ancak, yaralamalı hadiseler olmuştu.

 

   35 yıl önce Gölbaşı’nda en çok olan Artvinlilerin yüzde  90’ı sol görüşlü olup,  okulda da hakimiyet bu yönde idi. Gerek öğrenci sayısı, gerek öğretmenlerin çoğunluğuyla böyleydi. 

 

O dönemler okulda bir haksızlık olsa veliler ayaklanır, okula gelir eylem yapar ve haklarını arardı. 

 

Bu durum  bazı fabrikakalarda da kendini gösterirdi.

 

   Tıpkı Çift Horoz Kiremit ve Tuğla Fabrikası’nda  (Bugünkü Haymana Yolu kıyısı, Osman Tan yanında bulunan arazi) çalışan kadınlar bile patrondan zam alamadıkları zaman caddelerde yürür, pankartlar açar sloganlar atarak haklarını arardı.  O dönem Ayşe isminde bir kadın temsilcisi çavuş başı da çeker, örgütlerdi.  Fabrika Caddesi’nde kadınların pankartlı yürüyüşlerine çok tanık oldum.

 

      İlçemizde 35 yıl önce 2 sinema vardı. Açık ve Kapalı olan Binbirgece Sineması da eski adı Fabrika Caddesi üzerindeydi, 25 yıl önce ilçemizde 2 adet yerel radyo vardı...Sanat galerisi vardı. Hepsi kapandı. Bunların yok olmasıyla ilgili AK Parti hükümetinin etkisi bulunmuyor, çünkü daha öncesinden kapandı. Yok oluşlarda  yerel yöneticilerin bakışının etkisi var. Yani, zihniyet meselesi var...Hiçbir siyasetçinin derdi olmadı bunlar.

 

   Yine, ilçemize sonradan göçmeye başlayan Bayburtluların yaşlıları muhafazakar, gençleri ise  ülkücüler arasında yerini alıyordu. Bayburtlulardan birkaç kişi de solcu guruplar arasında yerini alan vardı, ancak geneli ülkücüydü.(Bu konuda o dönemin en hızlılarından Bayburtlu Murat Turanoğlu biryazı kaleme alması daha açıklayıcı olacaktır.)

 

     Solcu olanlar komünistlikle suçlanıp,  Allah’a inançsız, imansız inkarcı …olarak anlatılır ve bu yönde de guruplaşmalarla tartışmalar, kavgalar olurdu…

 

    Gölbaşı’nda halkevi vardı ve siyasetin dışında tutulmaya çalışılan halkevi zaman içerisinde siyasallaşınca kapatıldı,  tıpkı bugün ilçemizdevarlığı yokluğu belli olmayan ADD şubesi gibi…

 

   Bugün aradan 35 yıl geçti ve müthiş bir kültürel dönüşüm görüyoruz…

 

O dönemin solcu/kominist/sosyalist olan Artvinli hemşehrilerimizin çoğu bugün bu siyasi düşüncelerini  bir kenara bırakmış, o dönem inandıkları siyasetin peşinden bugün gitmemektedir ya da o zamanlar verdikleri sesleri şimdi vermiyorlar.

 

    Aynı şekilde ülkücü kimliği için mücadele veren genç  Bayburtluların bir bölümü bazı cemaatlerle işbirliği yaparak muhafazakar kimliği baskın hale getiriyordu. 

 

     Son dönemde  Feto terör örgütünün ortaya çıkmasıyla birlikte gençler arasında ülkücülük yeniden canlanmaya başladı.

 

     Ancak,  ilçemiz siyasetindeki baskın hemşehricilik hareketleri  sol guruplar içerisinde yer alan Artvinliler ile muhafazakar guruplar arasında yer alan Bayburtlu hemşehrileri  yerli-yabancı çekişmesi sonucu işbirliğine yöneltti. 

 

     O dönem SHP/CHP’den belediye başkanı seçilen Erdal Eren’in başta andezit taş ocakları işletme  ve ocak  açtırma destekleri ile Bayburtlular başta rahmetli Hasan Gülhan olmak üzere bazıları Andezit Taş İşletmeciliğini keşfetti.  Andezit Taş İşletmeciliği zaman içerisinde bir sektör haline geldi. 

 

Dönemin Belediye Başkanı Erdal Eren tarafından yeşil alan olan 4 parselde tahsis edilen işletmeler zamanla  diğer belediye başkanları Abdulnasır Haşlak ve son olarakta Dr.Cevdet Kara’nın da çabalarıyla  Gerder’de kendilerine arsa tahsis etmesiyle ciddi bir sektör oluştu.  Bugün her biri en az 5’er dönüm arazinin sahibi olup,  başka memleketli taş firma sahipleri de  burada işletme açmıştır.

 

    Yine  ANAP’ın  son dönemlerinde Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen, muhafazakar kimlikli Bayburtlu Hasan Kaymak'ın  Gölbaşılı müteahhitler arasına girip, ticaret yapması, ilk işletmeci Hasan Gülhan ve sonrasında Bayram Dursun gibi birçok Bayburtlunun yanı sıra  Ankara, Yozgat..gibi bölgelerin girişimcileri  andezit taşını işleyerek  Gölbaşı’nda istihdam sağlayan önemli bir sektör haline getirdiler.

 

    Bayburtlu hemşehrilerimizin  andezit taşı, müteahhitlik …vs gibi işlerde atılım yapması artık siyasetin bile gündemine gelmeye başlamıştı.  Hatta, 20’ye yakın hatırı sayılır kişi GÜRTAŞ isimli taş işletmesini şirket kurarak kurumsallaştırmıştı…

 

     1999 yılında  CHP’den Gölbaşı Belediye Başkanı adayı olan  Nazmiye Halvaşi bile yüzde 90’ı muhafazakar kültürün sahibi olan  Bayburtluların elinde olan andezit taş işletmeleri konusunda başkan olduğunda  her türlü desteği vereceğini belirtip “oylarına talip olduğunu” belirtiyordu.

 

    Yani, ilçemizdeki  hemşehriler arasındaki yerli-yabancı çekişmeleri siyasete yansımış,  solcu, sağcı, muhafazakar, sosyalist…ülkücü, sosyal demokrat… fark etmeden ekonomik dayanışma ortak amacına yerini bırakıyordu.

 

   Yine, ilçemizde başta  Nur cemaatlerinin etkisi Bayburtlu hemşehriler üzerinde yoğunlukla hissediliyor, içlerinden bazıları da bu cemaatin temsilcisi gibi ekonomi de, siyasette ve kültürde etkili oluyordu.

 

   Hatta  1998 yılındaydı sanırım, Gölbaşı ADD ŞubeBaşkanlığı’nı yapan Muhammet Güney bile o kadar muhafazakardı ki evinin bahçe giriş kapısına “Bismillahirrahmanirrahim” yazılı tabela astırmıştı… Yani, ADD’nin siyasallaştığını ve solcuların eline geçtiğini konuşanların aksine ADD muhafazakar insanların yönetiminde faaliyetini gösteriyordu.  Bu durumu 1980 darbesinin etkileri olarak değerlendirenler oldu.

 

     1980 darbesi Ülkemizin sağ ve sol gençliğinden düşünen beyinleri nasıl yok ettiyse,  aynı zamanda ilçemizinde düşünen tüm gençliğini bertaraf etmiş, herkesi kendi kabuğuna sokup, iş, güç, ekmek derdine düşünce artık herkes kendi yolunu çizmeye başlamıştı…

 

     Siyasetteki hemşehriciliğin yanı sıra birde ekonomik nedenler eklenince  sağ/sol, komünist - faşist diyerek birbirini suçlayan,  ülkesinin nasıl gelişeceği yönünde birbiriyle hertürlü mücadele yoluna giren gençler de düzene uymak durumunda kaldı.

 

      Ekonomik etkenlerin yanı sıra yerli ve yabancı olarak  siyasette kullanılan hemşehrilerin  ortak kültürel yaşamı da  kendini belli etti.

 

///                              ///                               ///

 

Özellikle AK Parti’nin son 15 yıllık iktidarının etkileri  kültürel söylemlerimizi bile birçok alanda değiştirdi.  Muhafazakar dil arttı.  Bu durum ilçemiz Gölbaşı’nda da bariz şekilde görülürken,  bu kültürel dönüşüm aynı  zamanda milletleşme sürecine  etki yapmaktadır.

 

  15 yıl önce,  hatta 10 yıl önce bile sabahları kalkınca genelde günaydın, iyi günler, merhaba…gibi sözler sarfedenlerin çoğu artık selamun aleykum gibi kelimeler kullanırken, bu durum kırsal kesimlerdeki  gençlerde daha çok görülüyor.  Birçok haber bültenleri,  televizyon sunucuları, yazarlar 10 yıl önce ağızlarına almaya çekindikleri “ inşallah, maşallah, süphanallah…” diyordu.    Önceden Türkçe olan “Tanrı” kelimesi çok sık kullanılırken şimdi “Allah” kelimesi  ağırlıkla kullanılmaya başladı. Yine, türkçe olan "Yanıt" yerine "Cevap", "Olanak" yerine "İmkan" gibi kelimeler çok daha sık kullanılıyor.  Veyahut ta (^) işaretinin bazı kelimeler üzerinde kullanımının artması gibi  muhafazakar dili kullanmaya başladı.

 

    Ve bu durumdan kimse rahatsız değil...Çünkü,  Muhafazakarı da, Sosyalisti de, Sağcısı da, solcusu da...biliyor ki Türkçe sözler sarfeden de, muhafazakar (arap kökenli) dil sarfeden de, Etnik dil sarfeden de...bu milletin bir parçası olup,  sömürge ülkelerine ve içerideki işbirlikçilerine karşı bir olmak zorunda. Herkes birbirini olduğu gibi kabul edip Millet olmak zorundadır.

 

    Fitneye karşı, insanlarımızı birbirine kırdırmak, bölmek isteyenlere karşı ve  hatta işbirlikçilere  karşı, içimizde terör ve Ortadoğu bölgesindeki kaosların etkisiyle oluşan ortak vatan kaygısı taşıyan  bu ortak kültürel yapı ülkemizin ve milletimizin geleceğinin de umudunu taşıyor...

 

     Ben böyle yorumluyorum  bu hızlı kültürel dönüşümü...

 

 

///                           ///                        ///

 

        Hele ki  geriye doğru son 10 yıla baktığımızda kültürel dönüşümü çok rahat görebiliyoruz…

 

       Ve bu toplumsal dönüşüm  güçlü bir devletin varlığı sonucunda milletleşme sürecini hızlandırmakta,  geçmişte birbirini kıran, birbirini dinsiz, imansız, inançsız olarak niteleyenlerle  Gerici, Yobaz,  muhafazakar… olarak niteleyen kesimlerin  birbiriyle kaynaşmasına da etkili oluyor.

 

       Şimdi ortak kaygı VATAN  olup,  Ortadoğu’da kaos yaratan sömürge ülkelerinin hedefinde Türkiye olduğunun farkındalar.  Bu endişe birçok insanda var.

 

       Bu durum ülkemiz ve milletleşme sürecimize de etkidir…

 

       Diğer taraftan,  en az 40 yıllık yapılanma sonucu ortaya çıkan Feto Terör Örgütü’nün ihanetini gören birçok cemaat üyesi hainliğin bu boyutu  karşısında şaşkınlığını yaşıyor.

 

        Ve bu ihanet şebekesine karşı devletin keskin kılıcı/adaleti, Etnik kimlik üzerine örgütlenerek, gelecekte  bölünme ve ayrıştırma faaliyetleri hayali kuran  oluşumlara da örnek teşkil ediyor…

 

         Türk milletinin birliği, dirliği ve bütünlüğü korunduğu sürece  hiçbir sömürge devletinin ve içimizdeki hainlerin  ülkemiz üzerinde kaos oluşturması  mümkün değil. Bu farkındalık var.

 

     Başka Türkiye yok, başka gidecek 2.bir vatanımızda yok.

 

Her düşünceyle, her yaşam biçimiyle kucaklaşacağız, sarılacağız, öpüşeceğiz, kardeş olduğumuzu bileceğiz. Yöneticiler ve aydınlar  ona göre yaşam kültürümüzü belirleyecek.

 

     BİR OLACAĞIZ, İRİ OLACAĞIZ, DİRİ OLACAĞIZ…

     

 

Selam ve Sevgilerimle

Bayram Türkmez

02 Mart 2017

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
4 + 3 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.