Gölbaşı :
z     z
21 Kasım 2016, 11:51
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Gölbaşı tarihi günyüzüne çıkıyor...

Gölbaşı tarihi günyüzüne çıkıyor...

 

 Haymana Kaymakamlığında uzun yıllar Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü yapan,  Haymana, Bala ve Gölbaşı ile ilgili birçok araştırmaları olan Sami Ümüt arşivini Gölbaşılılar için açtı.

    Daha önce Gölbaşı Gazetesi’nde daha geniş şekilde yazmış olduğumuz  eski köylerimiz/mahallelerimizle ilgili  tarihsel bilgileri, belgelere dayanarak özetle  sunuyor…

 

Oğulbey(Çakal) Köyü:


Önceleri Karacadağ nahiyesine ve Haymana kazalarına bağlı olan köy, 1914 yılında Ankara Merkez kazasına bağlanır. 1928 yılında Dahiliye Vekaletinin hazırladığı "Son Teşkilatı Mülkiyede Köylerimizin Adları" yayınıyla Çakal Karyesinin ismi Oğulbey olarak değiştirilmiş ve Ankara merkez ilçesine bağlanmıştır.


Ankara Vilâyeti 1932 yılında idari yapılanma yönünden Gölbaşı nahiye olmuş, 9 Haziran 1936 tarihinde kabul edilen 330 sayılı Kanunla da Ankara Merkez kazası Çankaya adını almış ve Gölbaşı nahiyesi Çankaya ilçesine bağlanmıştır,ve  Çakal(Oğulbey) köyü Gölbaşı nahiyesine bağlanmıştır.


Örencik(Virancık) Köyü:

 


Türk hakimiyetiyle birlikte bölgeye “Azizbeğlü”, “Yaylalı” ve “Oğulbeğlü” cemaatleri yerleşir.

 

1530 yılında köy, bir mezraa durumundadır. 1732yılında Virancık (Örencik) Köyü, Haymana kazasına bağlı olup, köy camii vakıf mutasarrıflığını Ali Efendi’nin büyük oğlu Mustafa’nın günlük bir akçe ile yürüttüğüne dair berat yenilenmesi yapıldığı belgelerde zikredilir.

 

Köy 26.01.1918 tarihinde Haymana’dan ayrılarak Ankara Merkez ilçesi iç nahiyesine bağlanmıştır.Gölbaşı’nın nahiye olmasıyla Gölbaşı’na bağlanmıştır.

 


Yurtbeyi(Gerder) Köyü:

 


Türkmenlerin Ankara civarında ilk yerleşme yerlerinden olan “Gerder” 1530’lu yıllarda bir mezra konumundadır.Tarihi seyir içinde Ankara Merkez kazaya bağlı olmuş, daha sonra sırayla “Kasaba-i Bala”, Haymana ve Çankaya kazalarına bağlanmıştır.


Bu bölgeye “Azizbeylü” ve “Oğulbeylü” aşireti mensupları iskan edilmiştir.

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan bir belgede, Ankara Sancağı’na bağlı Haymana kazasının Gerder karyesinde (köyünde) “el-Hac Hüseyin Cami-i Şerifi” vakfı olduğu kayıtlıdır.

 

Bu camiye İbrahim Efendi,10 Kasım 1826 tarihinde hatip olarak tayin edilir.Köy 26.01.1918 tarihinde Haymana’dan ayrılarak Ankara Merkez ilçesi iç nahiyesine bağlanmıştır.

 


Bağiçi köyü:

 

Bağiçi(Zirve) Köyü: Osmanlı’nın ilk yıllarında “Karacadağ” bölgesinin büyüklerinden olan Seydi Yusuf hazretleri zaviyesine, padişahlar tarafından “vakıf araziler” bağışlanmıştır.

 

Günümüzde ki Bağiçi Köyü’nün  eski isimlerinden biri de “Zirve”dir. Uzun Yıllar Haymana’ya bağlı olan köy 1800’lü yıllarda Bala İlçesine bağlanmış. Günümüzde Gölbaşı İlçesine Bağlı bir mahalledir.

 


Koparan Köyü:

 

1530 yıllarında imamoğlu kabilesi tarafından kurulup daha sonradan diğer kabilelerinde gelmesiyle şuanki durumunu almıştır. Bir rivayete göre imamoğlu kabilesi Erzurum Horosanlı bölgesinden göç ettikleri söylenir.

 

Köy halkı geçimini hayvancılık ve tarımdan sağlamaktadır. Şuanki ismini de kurulduğu sıralarda güreşlere katılan ve hiç yenilgi görmemiş toz koparan lakaplı bir güreşciden aldığı söylenmektedir. İlerki senelerde koparan olarak anılmış ve değiştirilmiştir. Köyün altından büyük bir akarsu geçiyor.

 

 Koaparan köyü 1955 yılında Haymana’dan ayrılarak Çankaya İlçesi Gölbaşı Nahiyesine bağlandı. 1983 yılında Gölbaşı’nın İlçe olmasıyla bu ilçeye bağlandı.

 


Bezirhane Köyü:

 

Bezirhane Köyü Yörükan(Balâ) Kazasına bağlı iken Haymanateyn kazasına bağlanır.Dâhiliye Vekâleti (İçişleri Bakanlığı)‘nın 1928 yılında yayınladığı Son Teşkilatı Mülkiyede Köylerimizin Adları  isimli neşriyatında Yeniden Haymana kazası Yabanhamamı nahiyesine bağlanır.
Daha Sonra Tekrar Bala Kazası Karaali nahiyesine bağlanır.
8.3.1961 Tarihli Resmi Gazete:


1 — Ankara Vilâyeti Balâ Kazasının Karaali Nahiyesine bağlı Bezirhane Köyü, aynı Vilâyetin Çankaya Kazasının Gölbaşı Nahiyesine bağlanmıştır.

2 — B u k a r a r ı n icrasına İçişleri Bakanı memurdur.
8/3/1961

 


Ahiboz Köyü:


7/12/1955 tarih ve 9174 sayılı Resmi Gazete

1 - A n k a r a Vilâyeti Haymana Kazasının İkizce Nahiyesine bağlı
A h i b o z Köyü aynı vilâyetin Çankaya Kazasının Gölbaşı Nahiyesine bağlanmıştır.

2 - B u kararın icrasına Dahiliye Ve kili memurdur.
22/11/1955


Eymir Köyü:

 

 Günümüzde bulunmayan bu köy, kanaatimizce 1910 yılında Mogan Gölü sularının kabarması neticesinde meydana gelen sel baskınlarında zarar görür ve terk edilir.Köyün kapanması nedeniyle Haymana’dan ayrılır.

 

   Gölbaşı’nda TOKİ Konutlarının yapılmaya başlamasıyla birlikte Şafak Mahallesi’nin nüfusu arttı.

 

  2007 yılında Şafak Mahallesi ikiye bölünerek,  bir bölümüne Eymir Mahallesi adı verilir ve Eymir Mahalle muhtarlığı kurulur.
   

  

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
5 + 3 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.