Gölbaşı :
z     z
07 Kasım 2016, 12:34
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Gölbaşı'nda hangi cemaatler etkin!

Gölbaşı'nda hangi cemaatler etkin!

     Gölbaşı siyasetine hemşehrilik, dinsel ve etnik etkileri kapsamındaki dizi yazımızın dinsel etkilerini anlatmaya çalışacağım. İlçemizin kültürel yapısı bellidir, siyasete etkileri bellidir ve genel konularda bilgi vermeye çalışacağım…


       İlçemizdeki cemaat guruplarını tanımak gerekiyor,  aslında bu konuları anlatacak birçok insan var ancak biz yine de kamuoyuna yansıyan,  gözlemlediğimiz, duyduğumuz kadarıyla sizlerle paylaşalım…


       Gölbaşı’nın ilk cemaati olarak; Nakşibendi tarikatı temsilcilerinden  Hasan Burkay  Bursa'nın Orhangazi ilçesinden   1962 yılında  Ankara'ya yerleşmiş,  daha sonraki yıllarda Gölbaşı Haymana yolu üzerinde Hacılar köyü sınırları içine  yerleşmiştir.  Zamanla Hacılar köyünden ayrılarak,   Hacıhasan köyü/mahallesi olmuştur.  Hacı Hasan Burkay 2005 yılında vefat etmiştir. Köyün yaptırmış olduğu külliye de toprağa verilmiştir. Yerine,  Nam-ı Diyar Galip Dede devam etmektedir…


    Son 10 yıldan beri Hüdaverdiğar  Vakfı , Gölbaşı Belediyesi’nin kültür merkezlerinde Ramazan ayında iftar yemeklerini vatandaşlara sunmaktadır.
   Gölbaşı’ndaki  en köklü cemaattir.


     Yine,  Hacıhasan Mahallesi’nde  geçen yıl  binasının açılışı yapılan Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi burada faaliyet göstermektedir.
     Nakşibendi cemaati ilçemizdeki siyaset dışında kalmakta olup, Cemaat olarak yerel siyaset  dışında kendini tutmaktadır.


    İlçemizin en yaygın diğer cemaati Nurcular olup,  Gölbaşı merkeze birkısım Bayburtlu vatandaşların göçmesiyle  gündeme gelmeye başlamış…Zaman içerisinde bazen ticari faaliyetlerle, bazen siyasi faaliyetlerle geniş bir kitleye ulaşarak kırsal kesimde de etkilerini göstermiştir.


15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu cemaat mensuplarının çoğu,  darbe girişimine tepki göstermiştir… Olağanüstü Hal kapsamında bu cemaatlerin merkezde bulunan 3  öğrenci yurdu,  Gölbaşı genelinde bulunan 3 ayrı okulu ile arazilerine el konulduğunu bizlerde basından takip ettik.
Kamu da görevli birçok personelinde ( en fazla öğretmenler) görevlerine son verildiğini yine gazete haberlerinden takip ettik…


   Nurcular siyasetle içli dışlı olmuş, her dönem  kendi meclis üyelerini, hatta yakın gördüğü belediye başkanlarını desteklemişlerdir.  2004 yılında AK Parti adayını desteklerken,  2009 yılında ikiye bölünmüş AK Parti ve MHP adayı arasında oylarını bölmüşlerdir.


     İlçemizin diğer bir cemaati Süleymancılar olup,  yine ilçemizde öğrenci yurtları ile faaliyetlerini sürdürmektedir.  Süleymancılarda seçim zaman siyasette etkili oldukları kamuoyuna yansımıştır. Kimi zaman AK Parti, kimi zaman MHP adayları arasında tercihlerini yapmışlardır.


    İlçemizde, Menzilciler,   Öngütçüler diğer bir adı Hakikatçiler, Galibiler, İhlascılar… gibi cemaatlere gönül verenlerde var. Ayrıca,ilçemizde  kurumsallaşmamış olmasına rağmen Mevlevilik, Bektaşilik ...gibi cemaatlere de gönül verenlerde  vardır.


        Bizler aslında bugüne kadar bu cemaat yapılanmasını hiç araştırmadık, bu bilgilerde kamuoyuna yansıyanlar olup,  temelinde neler var, neler yok bilmiyoruz.  Siyasete bulaşan cemaatler seçim zamanı pazarlıklar yaparak ya  Partilerin teşkilatlarında, Belediye Meclis üyeliklerinde vs. siyasi temsilci ya da okul/yurt arazileri vs. isteyerek etkisini gösteriyor.


      AK Parti hükümetleri döneminde ilçemizdeki cemaatlerde gizli saklı çalışmalarını bırakmaya başlamışlardır.


    Diğer taraftan;   Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandığı üzere  Yasal statü kazanan dini yapılara vakıf ve dernek modeli getirileceği belirtildi. Bu;  cemaatlerin yeraltında, gizli, saklı faaliyet göstermesininde önüne geçileceği gibi, denetlenmesi de hedefleniyor…

 

      Bu konuda  sizlere daha kapsamlı bilgi sunmak için araştırmalarımız halen devam ediyor…


     
     Diğer   İlçemizde bazı dergahlarda bulunuyor.


Gölbaşı Yurtbey Mahallesi’nde Sultan Dergahı var. 2012 yılında  yapılan  dergah Sultan Dergahı Kıbrıs’ta vefat eden Şeyh Kıbrisi’nin talimatı ile Şeyh Abdullah Dağıstanlı Hz. Makamı Şerifi olarak geçer.


   Yine, eskilerden kalma Seyyid Muhammed Türbesi  Karagedik- Dikilitaş arasında,  Örencik Mahallesi içinde Sarıkız Türbesi,  Mahmatlı Köyü tekke tepesinde  yıkık olan Demirli dede Türbesi  kayıtlarda geçiyor.  Ayrıca,  Selametli’nin girişinde tarihten kalma kayalara oyulmuş 3 gözlü manastır yer almaktadır…

Rıza ÇELEBİ ~ 07 Kasım 2016, 16:36

aksine, onlarla yakın ilişkiler kurarak, desteklemiş ve tarikat ve cemaatlerden de destek görmüşlerdir. Devletin yetişemediği/ yapamadığı bazı işleri, tasavvuf okulları yerine getiriyor ve toplum hayatında önemli bir boşluğu dolduruyorlardı.\nhttp://tarihgazetesi.net/islam-tarihi/1865-orta%C3%A7a%C4%9F-t%C3%BCrk-islam-d%C3%BCnyas%C4%B1nda-tasavvuf-ve-tarikatlar.html

Rıza ÇELEBİ ~ 07 Kasım 2016, 16:35

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi, Şeyh Edebali’ye; Sultan I. Murat, Hacı Bayramı Veli’ye; Fatih Sultan Mehmed, Akşemseddin hazretlerine… bağlılık ve yakınlık içinde idiler. Ortaçağ Türk - İslam devletleri, tarikat ve cemaatleri dışlamamış;

Rıza ÇELEBİ ~ 07 Kasım 2016, 16:34

Birçok devlet büyüğünün, bir tasavvuf okuluna/ büyüğüne bağlı olduğuna şahit olunmuştur: Mesela, Selçuklu sultanlarından Tuğrul Bey, Ebu Said Ebu’l Hayr hazretlerine; Alaeddin Keykubad, Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled hazretlerine;

Rıza ÇELEBİ ~ 07 Kasım 2016, 16:32

Tasavvuf okulları/ tarikatlar, ortaçağ boyunca, gerek fert ve gerekse toplum hayatında önemli roller ifa etmişlerdir; her şeyden önce İslamiyet’in yayılmasında önemli etkileri olmuştur. Bu rollerine binaen birçok tasavvuf okulu, Selçuklu ve Osmanlı devlet adamları tarafından desteklenmişlerdir.

Rıza ÇELEBİ ~ 07 Kasım 2016, 16:31

Ortaçağ Türk İslam toplumunda, toplumun her kesiminden (tüccar, esnaf, çiftçi, bürokrat…), tarikatlara bağlı insanlara rastlamak mümkündü.\nTarikat önderleri, iyi bir medrese eğitimi almış, ilim sahibi, tahsilli insanlardı.

Rıza ÇELEBİ ~ 07 Kasım 2016, 16:29

Türkler, büyük ölçüde, tasavvuf kanalı ile İslam’ı öğrenmiş ve kabul etmişlerdir. Yesevilikten sonra Bektaşilik, Nakşibendilik, Kadirilik, Mevlevilik… gibi birçok tasavvuf okulu ortaya çıkmış; tasavvuf, tekke ve tarikatlar eliyle, asırlar boyunca Türk İslam toplumu üzerinde son derece tesirli olmuştur.

Rıza ÇELEBİ ~ 07 Kasım 2016, 16:28

Tasavvufun, Türk tarihinde ve Türk toplum hayatında çok mühim bir yeri vardır. Türkler arasında tarikat kuran ilk sufi üstad, Hoca Ahmet Yesevi’dir ve ilk Türk - İslam tarikatı da Yesevilik’tir. İslamiyet, 12. yy.da ortaya çıkan bu tarikat hareketi sayesinde Türkler arasında yayılmaya başlamıştır.

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
4 + 1 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.