Gölbaşı :
z     z
29 Ekim 2016, 13:43
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Cumhuriyete giden yol-2

Cumhuriyete giden yol-2

 

Cumhuriyete Giden Yol-II


Zeki Sarıhan


BİZ CUMHURİYETİ TANIYORDUK


Türkiye aydınları, 1923’ten önce de cumhuriyeti tanıyorlardı. Bir kere Fransız ihtilalinin ve Batı kültürünün güçlü etkisi altındaydılar. Birinci ve İkinci Meşrutiyetle de Cumhuriyete giden yolda epey mesafe almışlardı. Türkler ilk kez Balkan Savaşları sonrasında 1913’te Batı Trakya’nın Bulgar yönetimine geçmemesi için Merkezi Gümülcine olan Batı Trakya Türk Hükümetini kurdular. Cumhuriyet olarak anılan bu yönetim 55 gün sürdü.


1917’de Çarlığın devrilmesiyle dağılan Rusya topraklarında birçok cumhuriyet kuruldu. Rus Sosyalist Cumhuriyeti, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan Cumhuriyetleri bunlardandır.  Bölgenin Türk varlığını korumak için Iğdır’da kurulan Aras Cumhuriyeti, yapılan kongreler sonucu kurulup merkezi Kars olan Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti, bugünkü Türkiye topraklarında kurulan ilk cumhuriyetlerdir. Güneybatı Kafkas Cumhuriyetinin 131 milletvekili vardı ve kadınların da seçme hakları bulunuyordu. 12 bakandan ikisi Rum’du. Kafkas halkları yarım yüzyıl Rusya yönetiminde kaldıkları ve Rusya’daki siyasal akımlarla haşır neşir oldukları için cumhuriyet ve sosyalizm kavramlarına Türkiye Türklerinden daha yakındılar. Türklere ait ilk sivil anayasayı da onlar yaptılar.


Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum Kongresi günlerinde Mazhar Müfit Kansu’ya, zaferden sonra yapılacak şeylerle ilgili olanları yazdırırken rejimin cumhuriyet olacağını söylemesi tarihsel gerçeklere uygun düşüyor. Onun Sivas’tan Ankara’ya gelirken uğradığı Hacıbektaş’ta Hacıbektaş çelebisinin Mustafa Kemal Paşa’dan cumhuriyet ilan etmesini istemesi de bu görüşün nasıl yaygınlık kazandığını gösteriyor.


Dahası, Batı Anadolu’da Yananlılara karşı gerillacılık yapan Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Bey’in yönetimini Yunanlılar cumhuriyet olarak adlandırıyorlardı. Hacı Şükrü Bey Nazilli bölgesinde Demirci Mehmet Efe’yi başına geçirdiği yönetimi cumhuriyet olarak ilan etmek istedi. Bu yolla İstanbul Hükümetinin emrinden çıktıklarını anlatmak istiyorlardı. Albay Şefik Aker “şimdi hoş karşılanmaz” diyerek buna, engel olmuştur.


23 Nisan Meclisi cumhuriyetten başka bir şey değildir.


Erzurum, Sivas kongrelerinden başka Balıkesir, Alaşehir, Nazilli, Edirne kongreleri de bulundukları yerde birer yönetim örgütüydü. Bunlara “Kongre Yönetimleri” deniyor. Anadolu’nun zorlamasıyla Ocak 1920’de açılan son Osmanlı Mebuslar Meclisi cumhuriyete giden yolda atılmış kuvvetli bir adımdır. Vahdettin, bu Meclis’e kerhen katlandı. Meclis, Misakı Milli’yi kabul ettiği için İngilizler tarafından basılınca çalışmalarını erteledi. Padişah Meclisin kapısına kilit vurdurdu.
 Bu durum milletin vekillerini hem İngilizlerin hem da Padişah’ın gölgesinden tamamen kurtarmasına fırsat yarattı. Onları Ankara’da Mustafa Kemal Paşa bekliyordu.  Onun devamı olan ve yeni seçimlerle güçlendirilip 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan Meclis, önce Meclis-i Müessesan (Kurucu Meclis) olarak adlandırıldıysa da bazı komutanların önerisiyle bu sıfat kullanılmadı. Ancak Büyük Millet Meclisi bir kurucu meclis olarak çalıştı. BMM birçok yönüyle cumhuriyetin özelliklerini fazlasıyla taşıyordu. Başkanını ve hükümet üyelerini, artık bu meclis seçiyor ve kendinden başka kimseye de hesap vermiyordu.
1921 Anayasası bu fiili durumu resmi bir metne bağladı. Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu belirtti. Zaten 22 Haziran 1919 Amasya tamiminden beri savunulan temel ilke, milletin iradesini hâkim kılmaktı. Milli ayaklanma iki kuvvete karşı yapılıyordu: Başını İngilizleri çektiği emperyalizme ve milletle ilgisi kalmamış saltanata. Mustafa Kemal Paşa, TBMM yönetimini Sovyetlere benzetmektedir. 1920 yazında Türkiye’de sosyalizm ilan edilmesi için güçlü bir talep de vardı. “Halk Devleti” ve “Halk Hükümeti” kavramları resmi metinlerde da kullanılıyordu.


Erzurum eşrafının itirazı


Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi yönetimi, Ankara’daki sola kayışa “cumhuriyet mi ilan olunuyor?” diye itiraz etti. Derneğin adına Muhafaza-i Mukaddesat” ibaresini ekledi. Bunu haber alan Ankara, araya Erzurum Valisini ve Kâzım Karabekir’i koyarak Erzurumluları cumhuriyet ilan edilemeyeceğine ikna etti! “Halkçılık”, dönemin icaplarındandı ve Mustafa Suphi bertaraf edildiğine, Yeşilordu, Türk Halk İştirakiyun gibi partiler kapatıldığına göre Erzurum eşrafı rahat uyku uyuyabilirdi!


1 Kasım 1922: Padişahlık tarih oluyor


30 Ağustos Zaferine kadar da padişahlık rejimi Ankara’nın gündeminden çoktan çıkmıştı. Buna rağmen İstanbul’da Bizans’ın son zamanlarında olduğu gibi İstanbul şehriyle sınırlanmış bir padişahlık vardı. Ancak İstanbul halkının kalbi de Anadolu’da atıyordu. Büyük Zafer’den sonra padişahlık tamamen dayanaksız hale geldiği halde İngilizler Lozan görüşmelerine padişahın temsilcilerin de çağırdılar. TBMM bu vesileyle 1 Kasım 1922’de bir kararla padişahlığı kaldırdı.

Mustafa Kemal ve arkadaşları, halifeliği de kaldırıyordu fakat Meclis’teki muhafazakâr mebusların itirazı nedeniyle Halifeliğe dokunulmadı. Yeni halifeyi Meclis seçti. 1 Kasım, milli bayram ilan edildi. 23 Temmuz, 1908 23 Nisan 1920’den sonra Türkiye’nin üçüncü milli bayramı budur.
Cumhuriyet neden ilan edildi?


Türkiye, cumhuriyetle yönetildiği halde Ekim 1923’e kadar bunun adını koymakta aceleci davranmadı. Cumhuriyetin ilanına bir hükümet buhranı vesile oldu. Cumhuriyete kadar, bakanlar tek tek Meclisten seçiliyordu. Bu durum, Meclis Başkanı Mustafa Kemal’in istemediği bakanların ve başbakanın seçilmesi sonucunu doğurabiliyordu. 1923 Ekiminde gene bir hükümet buhranı sırasında yakın arkadaşlarına “Yarın cumhuriyet ilan ediyoruz” diyerek krizi çözdü.

Anayasa’ya bu madde eklendi. Mustafa Kemal Paşa’yı Cumhurbaşkanı seçtiler. Yapılan değişiklik başbakanı cumhurbaşkanının ataması, onun da kabineyi kurmasıydı. 29 Ekim, Türkiye’nin dördüncü milli bayramı oldu. Ancak bu anayasa değişikliğini 334 milletvekilinden 158’ii (Yüzde 47) kabul etti. Muhalefet bu yolla Mustafa Kemal Paşa’nın tek adam olacağından endişeliydi. Ünlü karikatürist Ramiz o günlerde bir karikatüründe hürriyeti suya düşerken çizdi ve altına “Cum… Hürriyet” yazdı.


Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhurbaşkanı seçilmesi, zaten yüksek olan prestijini hukuki hale getirdi. Ona özlediği Batılılaşma hareketini hızlandırma ve rakiplerini tasfiye etme fırsatları sundu. Şevket Süreyya Aydemir’in koyduğu adla Türkiye’nin “Tek Adam”ı oldu. Türkiye 1945’e kadar 22 yıl Tek Partili rejim altında Batı kurumlarının yerleştirildiği ve modern hayatın devlet eliyle yaygınlaştırıldığı bir ülke oldu. (29 Ekim 2016)
 

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
5 + 3 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.