Gölbaşı :
z     z
01 Temmuz 2016, 14:45
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

74 Parselde yeşil alanlar yok ediliyor! dedi...

“Büyük hissedarları suçlayıp, yerel basının suskunluğundan şikayetçi oldu”

74 Parselde yeşil alanlar yok ediliyor! dedi...

 

İMAR CİNAYETİ İŞLENİYOR...BEKİR ÇAY ÇOK SERT ELEŞTİRDİ...

 

 

Belediye tarafından yapılan ve bakanlık tarafından onandığı iddia edilen 74 parsel ve civarına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatları ile 15.5.1984 tarihinde bayındırlık ve iskan bakanlığı planlama genel müdürlüğü tarafından onaylanarak,  yürürlükte bulunan Gölbaşı 110.000 nüfuslu Gölbaşı imar planları üzerinde yapılan imar tadilatları ile kamu hizmetine ayrılan park alanları yeşil alanlar oyun alanları çocuk bahçeleri ve  buna  benzer hizmetlere ayrılan ve 80 milyon insanların faydalanması gereken alanların ticaret ve konut alanlarına "2004 deki yönetimin yaptığı ve bu güne kadar gelinen ve mahkemelerce bozulan imar tadilatı"dönüştürülüyor.

  

     60 yıldır korunan bu alanlar ellerinde yırtık pırtık hisse tapusu bulunan ve büyük hissedar diye anılan bir kaç kişiye rant sağlanmaktan başka bir amacı olmayan 2004-2009 dönemi 2009-2014 dönemlerinde de aynı amaca yönelik çalışmaların devamı olan bu plan tadilatında imar cinayeti işlenmekte ama ne yazikki hiçbir siyasi parti başkanının veya sivil toplum kuruluşları ve siz basın mensuplarının asli göreviniz olarak kamu oyunun bilgilendirilmesi gerekirken ne yazikki hiçbir yerel basının bu imar cinayetine el atmaması manidardır.

 

  Şunu diyebilirsiniz belki biz imardan ne anlarız evet ama bir bilene sorun bilgi alın belge alın ve bu durumu 80 milyon insanın hakkının nasılyok edildiğini kimler için 60 yıldır korunan alınlar imara açılmaktadır.kaldıkı bu alanları 2942 sayılı istimlak kanunu gereğince büyük şehir belediyesi tarafından istimlak edilmesi gerekmektedir.

 

Yapılan bu imar planı tadilatı ile bu alanların bir daha devletin eline geçmesi imkansız hale getirilmekte ayrıca bu günkü hisseli kısımların istimlaki ile çok az bir bedelle kamunun eline geçmesi sağlanırken bu plan tadilatından sonra müstakile dönüşecek tapu değerleri 100 kat artacaktır bunun sebebi ise bu tadilatı yaparak bu duruma icazet veren belediye yönetimidir.

 

Bu imar planı tadilatı bal dudak ilk okulunun önünden geçen yol ile Mogan Gölü arasındaki kamuya ayrılan alanların kaldırılarak halkın elinden alınması işlemidir. 

 

    Bu bir imar cinayetidir. ve durum geçen dönemde bölge idare mahkemelerine dava açılmış ve 3 adet idare mahkemesi tarafından yapılan imar tadilatları ve buna bağlı olarak yapılan parselasyon planları  her üç mahkeme bilirkişilerin olumsuz raporları doğrultusunda kamu menfaati olmadığından iptal kararları vererek yapılan işlemleri bozmuşlardır.israrla aynı tadilatın yapılmasına neden gerek duyulduğuna bir anlam verilememektedir. siz kamuya hizmet eden basın mensuplarının neden suskun kaldığı nada bir anlam verilememektedir. bu demek şu anlama geliyor gölbaşının sahibi yok her gün basına çıkan bazı sivil toplum kuruluşları ve bazı şahıslar her nedense bu konuda hepsi dilini yutmuş sus bus olmuş durumda yapılan imar cinayetine seszleri çıkmıyor

 

Ve 80 milyon insanın hakkının yok edilmesi kimseyi rahatsız etmiyor ben Gölbaşı Belediyesi'nde bu yerlerin korunmasını 30 sene sağladım eski bir imar müdürü olarak ne yazik ki vicdanım bu duruma el vermiyor ve sizlere bu uyarıları yazmak zorunda kalıyorum saygılarımla

 

Bekir  Çay
5356540868

Rambo Dortmund ~ 01 Temmuz 2016, 17:08

Sayin Bayram bey ben size fotorafli Mail sayfaniza gondermistim aldiniz mi?

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
5 + 4 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.