Gölbaşı :
z     z
10 Haziran 2016, 21:15
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Ne olacak bu Mogan'ın hali...

“Levent Gök yine sordu ancak bir türlü yanıt gelmiyor...”

Ne olacak bu Mogan'ın hali...


CHP Ankara Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Levent GÖK, yıllardır verdiği yazılı soru ve araştırma önergelerine   rağmen Gölbaşı Mogan Gölü kirliliğinin giderilmesi için bir adım atılmadığını belirterek Mogan'ın temizliği için gerekli çalışmaların ciddiyetle planlanarak başlatılmasında çok gecikildiğini ifade etti.

 

2013 yılında verdiği yazılı soru önergelerine atıfta bulunan Levent Gök,  önergelerine yanıt verilmediğini, verilen bir yanıtta ise bazı önlemler alınacağından söz edildiğinin altını çizen Levent Gök;  “alacağınızı ifade ettiğiniz önlemleri niçin almadınız, sorumlular hakkında teknik ve idari soruşturma yaptınız mı?” dedi

 

"Denetimlere ve idari para cezalarına rağmen atıkların göle akıtılmasıyla kirlilik sürdürülmekte olduğuna göre, bu konuda ihmal gösterenlerin tespiti için bir çalışmanız var mıdır? Gerekli önlemleri almayan sorumlular hakkında ne yapacaksınız?" diyen Gök, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Mogan Gölü, Eymir Gölü, Gölova Deresi, Yavrucak Deresi, Başpınar Deresi, Oğulbey Mevkii, Sukesen Deresi, Örencik Mevkii ve Sukesen Deresinin Mogan Gölüne aktığı ağızda bugüne kadar idari para cezası uygulamasının dışında hangi önlemlere başvurulmuştur? Neden sonuç alınmamıştır? Sorumlular araştırılmış, soruşturulmuş mudur? diye sordu.

 

Levent GÖK'ün yazılı soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 10.06.2016

                                                                                     Levent GÖK
                                                                                   Ankara Milletvekili
                                                                           CHP Grup Başkanvekili

 

Gölbaşı Mogan Gölünün önlenemeyen kirliliği yıllardır yazılı soru ve araştırma  önergelerimin konusu olmuştur. 

 

03.11.2014 tarihinde ASKİ'ye ait bir su arıtma tesisinin atık sularının Mogan Gölü'ne akmasına ve göldeki kirliliğe ilişkin 7/54817 Esas Numaralı yazılı soru önergem ile  04.12.2014 tarihinde, Mogan Gölündeki kirliliğe ve ıslah çalışmalarının ne zaman başlayacağına ilişkin 7/57307 Esas Numaralı yazılı soru önergelerim süresi içerisinde cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda yayımlanmıştır.

 

15 Mart 2013 tarihinde verdiğim 7/19890 Esas Numaralı yazılı Soru Önergeme ise,  süresi geçtikten sonra verilen yanıtta, Mogan Gölünü atıklarıyla kirleten işletmelere ön arıtma yaptırılmasının sağlanacağı, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılacağı belirtilmiştir.

 

Süresi geçtikten sonra yanıtlanan yazılı önergemle o günün Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a şu soruları yöneltmiştim:

 

1-Andezit taşı üretilen ocaklarda bugüne kadar hangi önlemler alınmıştır?

 

2-Su arıtma tesisi bulunmayan üreticilere para cezası kesmekle  gölün kirlenmesinin önlenemeyeceği daha önce ifade edilmiş olmasına karşın bu önlemin caydırıcılık etkisinin olmadığı anlaşılmış bulunduğuna göre, yeni hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz?

 

3-Bölgedeki kaç adet tesise sulu çamurlar için dinlendirme havuzları inşa edilmiştir?

 

4-Bu havuzların kaç adetinde dipte biriken çamurların susuzlaştırılması için filtre pres üniteleri kurulması sağlanmıştır?

 

5-Sudan arındırılan çamurlar nereye taşınmıştır? Belli aralıklarla denetim yapılmış mıdır?

 

6-Denetimlere ve idari para cezalarına rağmen atıkların göle akıtılmasıyla kirlilik sürdürülmekte olduğuna göre, bu konuda ihmal gösterenlerin tespiti için bir çalışmanız var mıdır? Gerekli önlemleri almayan sorumlular hakkında ne yapacaksınız?    

 

Bu bağlamda;

 

1-Yazılı soru önergeleri verdiğim tarihlerin üzerinden yıllar geçtiği halde Mogan Gölüne dökülen derelerde neden ıslah ve ön arıtma çalışması yapılmamıştır?

 

2-Çevre Kirliliğine neden olan işletmelere idari para cezası kesmenin tek başına kirlenmeye engel olmayacağı gerçeği karşısında başka önlemler ve yaptırımlar neden ihmal edilmiştir?

 

3-Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Mogan Gölü, Eymir Gölü, Gölova Deresi, Yavrucak Deresi, Başpınar Deresi, Oğulbey Mevkii,Sukesen Deresi, Örencik Mevkii ve Sukesen Deresinin Mogan Gölüne aktığı ağızda bugüne kadar idari para cezası uygulamasının dışında hangi önlemlere başvurulmuştur? Neden sonuç alınmamıştır? Sorumlular araştırılmış, soruşturulmuş mudur?

 

4-Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27.10.2010 tarih ve 2010/13 sayılı genelgesi kapsamında andezit taş işletmelerinde planlanan çamurların önce susuzlaştırılması ve sonrasında ocak sahalarında kullanılması uygulamasına niçin geçilmemiştir? 

 

5-Katı atıkların göle ulaşmaması, Göle deşarj edilen atıkların çıkış noktasında arıtılması için işletmelerin arıtma tesisi kurması niçin sağlanmamıştır?

 

6-Konya ve Haymana yol güzergâhlarındaki yerleşim yerlerinde ASKİ hattı bulunmadığı iddiaları doğru mudur? Bu konuyu idari ve teknik açıdan soruşturacak mısınız? Gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak mısınız?

 

7-Yıllardır Mogan Gölünün kirliliğine çare bulmakta acze düşen yöneticiler hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz?

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
1 + 2 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.