Gölbaşı :
z     z
08 Aralık 2015, 22:02
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Hapishanelerde kimler, hangi suçlardan yatıyor!

Hapishanelerde kimler, hangi suçlardan yatıyor!

 

Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2014

 

Bu haber bülteninde, ceza infaz kurumu istatistikleri alanında 2010-2014 dönemine ve 2014 yılına ilişkin sonuçlara yer verilmektedir.

 

Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı %10,1 arttı

 

Ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2014 tarihindeki kişi sayısı, 2013 yılının aynı tarihine göre %10,1 artarak 158 690 oldu.

 

Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı, 31 Aralık, 2010-2014

 

 

Ceza infaz kurumunda bulunanların %96,4’ünü erkekler oluşturdu

 

Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2014 tarihindeki nüfusunun %86’sını hükümlüler ve %14’ünü tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin %96,4’ünü erkekler, %3,6’sını ise kadınlar oluşturdu.

 

Her 100 bin kişiden 204’ü ceza infaz kurumunda

 

Her yılın 31 Aralık tarihi itibariyle Türkiye’de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2010 yılında 163 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla sürekli artarak 2014 yılında 204’e ulaştı. Buna karşılık 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 253’ü ceza infaz kurumunda yer aldı.

 

Ceza infaz kurumlarına 2014 yılında 170 733 hükümlü girdi

 

Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 170 733 hükümlü giriş kaydı yapıldı. Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 135 784 hükümlü çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin %96,3’ünü, çıkan hükümlülerin ise %96,4’ünü erkekler oluşturdu.

 

Ceza infaz kurumuna giren ve çıkan akış nüfusu, 1 Ocak - 31 Aralık, 2010-2014

 

 

Hükümlü statüsünde girenlerin en çok işlediği suç hırsızlık oldu

 

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında giren hükümlülerin %17,5’i hırsızlık, %14,5’i yaralama, %8,2’si İcra İflas Kanunu’na muhalefet ve %5,2’si ise öldürme suçu işledi.

 

Hükümlülerin %31,6’sını ilköğretim mezunları oluşturdu

 

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında giren hükümlüler işlenen suça göre değerlendirildiğinde hırsızlık suçu işleyenlerin %42,2’si ilköğretim mezunu, %20,7’si ilkokul mezunu, %15,7’si okuryazar olup bir okul bitirmeyen kişilerden, yaralama suçu işleyenlerin ise %31,4’ü ilköğretim, %26,4’ü ilkokul, %20,7’si lise ve dengi meslek okulu mezunu kişilerden oluştu.

 

Öldürme suçu işleyenlerin %26’sını lise ve yükseköğretim mezunları oluşturdu

 

İcra İflas Kanunu’na muhalefet suçu işleyenlerin %28,1’i lise ve dengi meslek okulu, %27,5’i ilkokul, %22,7’si ilköğretim mezunu hükümlüler oldu. Öldürme suçu işleyenlerin %27,7’si ilköğretim, %22,2’si lise ve dengi meslek okulu, %21,8’i ilkokul mezunuyken, cinsel suçları işleyenlerin %37,9’u ilköğretim, %21,8’i ilkokul, %18,2’si lise ve dengi meslek okulu mezunu hükümlüler olarak gerçekleşti.

 

Yükseköğretim mezunları en çok İcra İflas Kanunu’na muhalefet etti

 

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu itibariyle değerlendirildiğinde; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde %35,1, ilköğretim mezunlarında %23,2, okuma yazma bilmeyenlerde %27,8 ile hırsızlık suçu; ilkokul mezunlarında %15,9, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında %14,6, lise ve dengi meslek okulu mezunlarında %15,8 ile yaralama suçu ve yükseköğretim mezunlarında %16 ile İcra İflas Kanunu’na muhalefet suçu yer aldı.

_________________________________________________________________________________

 

AÇIKLAMALAR

 

Söz konusu istatistiklerin veri kaynağını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kayıtları oluşturmaktadır. Veri, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi veri tabanından manyetik ortamda derlenmektedir.

 

Ceza infaz kurumu nüfusu, iki referans tarihine göre tanımlanmaktadır. Stok nüfus; ceza infaz kurumunda 31 Aralık tarihi itibarıyla mevcut tutuklu ve hükümlü statüsündeki toplam kişilerdir. Akış nüfus; 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş ve ceza infaz kurumundan hükümlü statüsünden çıkış yapmış kişilerdir. Buna göre yıl içinde bir kişi birden fazla giriş/çıkış yapmış ise her bir girişinde/çıkışında ayrı bir kişi olarak sayılmaktadır.

 

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
4 + 2 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.