Gölbaşı :
z     z
08 Aralık 2015, 11:13
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Siz sorun uzmanı açıklasın...

Siz sorun uzmanı açıklasın...

Ali ÇAKMAKCI

TaxAduitYMM, Kurucu Ortak-Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi

 

 

Soru: Finansal Kiralama Sözleşmesi Kapsamında Temin Edilen Binek Otoların KDV’si İndirim Konusu Edilebilir Mi?

 

Cevap:

 

3065 sayılı KDVK’nın 30/b maddesinde; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV nin, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Danıştay eski kararlarında bu konuyu satış olarak değerlendirip KDV indirimine izin vermemiştir.

 

GİB ise son yıllarda yargı gibi karar verdiği gibi, şartlar sağlanana kadar yani malın mülkiyetinin alıcıya geçmesi durumunda daha önceki KDV’lerin indiriminin mümkün olmadığı yönünde görüş beyan etmiştir.

 

Bize göre de,

 

1-Şarta bağlı bir olayda şartlar sağlanamadığı sürece önceden öngörü yoluyla KDV indirimini engelleyen hukuki bir yorumun olamayacağı;

 

2-Alıcının malı alıp almama konusunda sözleşme özgürlüğünün bulunduğunu;

 

3-Bu tür sözleşmelerin satın alma dışında kiralama/finansman amacı da taşıdığı;

 

4-Aksi yöndeki görüşlerin verginin hukukilik ilkesinin zedeleneceği ve,

 

5-Şartlar tahakkuk etmeden önceden vergilendirmeyi bu prensiplere bağlamanın hukuken doğru bir yaklaşım olmadığı,

 

yönünde değerlendirilmektedir.

 

Bu doğrultuda, KDV indirimlerinde hukuken sorun olmadığı düşünülmektedir.

 

Aksi yöndeki görüşlerin de olabileceği, bunun için özelge talebinde bulunulması gerektiği hususunu hatırlatmak isteriz.

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
5 + 4 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.