Gölbaşı :
z     z
05 Ekim 2015, 22:16
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Eylül ayında neler oldu?

Eylül ayında neler oldu?

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ankara Bölge  Başkanlığı tarafından Eylül ayında yayımlanan istatistik bilgiler aşağıda sunulmuştur. Siyasi, Sosyal ve Kamu yöneticileri başta olmak üzere ülkesine karşı tüm sorumlu ve bilinçli insanların yararlanabileceği bilgileri sizler için sunuyoruz..

 

 

Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2015

 

TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,88 artış gerçekleşti.

 

Ankara  ilinin dâhil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,51 arttı.

 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2015

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,98 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,19 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,21 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %6,14 artış gösterdi.

 

İşgücü Maliyeti Endeksi, II. Çeyrek: Nisan – Haziran, 2015

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2015 yılı II. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre %2,1 arttı.

 

Perakende Satış Hacim Endeksi, Temmuz 2015

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2015 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,3 arttı.

 

Sanayi Üretim Endeksi, Temmuz 2015

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %3,1 arttı.

 

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ağustos 2015

Aylık en yüksek reel getiri Euro’da gerçekleşti.

 

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2015

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı 2015 yılında %92,5 oldu.

 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, II.Çeyrek: Nisan-Haziran, 2015

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri sabit fiyatlarla %3,8 arttı.

 

Dış Ticaret Endeksleri, Temmuz 2015

İhracat birim değer endeksi %11,1 azaldı. İthalat birim değer endeksi %16,5 azaldı.

 

Sanayi Ciro Endeksi, Temmuz 2015

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre %1,0 azaldı. T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI Malatya Bölge Müdürlüğü

 

 

Kümes Hayvancılığı Üretimi, Temmuz 2015

Tavuk yumurtası üretimi 1,3 milyar adet olarak gerçekleşti.

 

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Temmuz 2015

Ticari süt işletmelerince Temmuz ayında 743 bin 913 ton inek sütü toplandı.

 

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2015

Tarım ÜFE Ağustos ayında %1,81 arttı.

 

İşgücü İstatistikleri, Haziran 2015

İşsizlik oranı %9,6 seviyesinde gerçekleşti.

 

İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri, II. Çeyrek: Nisan – Haziran, 2015

İnşaat sektöründe ciro %3,1 azaldı

İnşaat sektöründe üretim %1,5 arttı

 

Motorlu Kara Taşıtları, Temmuz 2015

Temmuz ayında 141 786 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ankara’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 1 638 839 oldu.

 

Hayvansal Üretim İstatistikleri, Haziran 2015

Büyükbaş hayvan sayısı 2015’in Haziran ayında 14,7 milyon baş oldu

Ankara’da sığır sayısı 355 227, koyun sayısı 872 119 ve keçi sayısı 184 678’dir.

 

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2014

Gelir dağılımında bir önceki yılı göre iyileşme oldu.

 

Tüketici Güven Endeksi, Eylül 2015

Tüketici güven endeksi %6,1 azaldı

 

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2015

Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %4,69 arttı

 

Sektörel Güven Endeksleri, Eylül 2015

Hizmet sektörü güven endeksi %2,3 azaldı

 

Konut Satış İstatistikleri, Ağustos 2015

Türkiye’de 2015 Ağustos ayında 112 463 konut satıldı,

Ankara’da, 2015 Ağustos ayında 13 139 konut satıldı.

 

Ekonomik Güven Endeksi, Eylül 2015

Ekonomik güven endeksi %16,7 azaldı.

 

Katı Yakıtlar, Temmuz 2015

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

 

Dış Ticaret İstatistikleri, Ağustos 2015

İhracat %2,8, ithalat %18,2 azaldı.

 

Ankara'da ihracat 2015 yılı Ağustos ayında 2014 yılının aynı ayına göre %10,4 azalarak 538,2 milyon dolar,

ithalat %15,6 azalarak 693,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, I.Dönem: Ocak-Haziran, 2015

Konutlarda 1 kWh elektrik için ilk altı ayda ortalama 38,9 kuruş ödendi

 

 

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI BÖLGESEL SONUÇLARI  2014

En yüksek gelir TR51 (Ankara) Bölgesine ait oldu

Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2014 yılında 14 bin 553 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla, TR51 (Ankara), 20 bin 446 TL ile ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri en yüksek bölge oldu. Bu bölgeyi, 19 bin 62 TL ile TR10 (İstanbul) Bölgesi ve 16 bin 935 TL ile TR31 (İzmir) Bölgesi izledi.Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler 7 bin 233 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt), 7 bin 570 TL ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve 7 bin 901 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) şeklinde sıralandı

 

Yoksulluk oranı en yüksek bölge TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) olduHer bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin %50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %15,3 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) ve %14,4 ile TR31 (İzmir) oldu.Yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise %6,3 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve %6,8 ile TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) bölgeleri oldu.

 

Yoksulların %16,1’i TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinde yer aldıTürkiye için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin %50’si bazında hesaplanan yoksulluk sınırına göre, Türkiye’de yoksulluk oranı %15 oldu. Buna göre; yoksulların %16,1’i TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinde, %9,3’ü TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt), %8,4’ü ise TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde yer aldı.Türkiye’deki yoksullar içinde en düşük paya sahip bölgeler ise %0,3 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), %0,6 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ve TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) olarak sıralandı.
 

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
4 + 2 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.