Gölbaşı :
z     z
26 Eylül 2015, 15:06
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Türk Dil Bayramı Kutlu Olsun

Türk Dil Bayramı Kutlu Olsun

 

Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. (1931)    M.Kemal Atatürk

 

 

Dil Bayramımızın 79.  yıl dönümü  Türk Ulusuna kutlu olsun!..

Konuya ilişkin yazı aşağıdadır.

 

 

DİL BAYRAMINI NE KADAR ANLAMLANDIRABİLDİK?

 

26 Eylül 1932  tarihinde toplanmış olan ilk Dil Kurultayı’nın  Türk eğitimi ve kültürünün inşasında  çok önemli yeri vardır.

 

13. yüzyıldan beri tartışıla gelen Osmanlıca mı Türkçe mi konusu, Türkiye Cumhuriyeti kuruluna değin sürmüştür.Türk dilindeki sadeleştirme gayretleri  Ziya Gökalp,Tevfik Fikret , Ömer Seyfettin gibi aydınlarla başlamış. Bu değerli Osmanlı  aydınlarınca Türkçeye yöneliş başlamış. Cumhuriyet yönetimince kültür siyaseti olarak ele alınıp benimsenmiştir.

 

  Halkın dilinde, kültüründe (ekini) yaşayan Türkçeye yönelinmemiş olsaydı Harf (yazaç) Devrimi başarıya ulaşamazdı. Yazaç Devrimi, 1 Kasım 1928 da yapıldı.

 

***

 

2000'LERİN TÜRKİYESİNDE DİL DERNEĞİ'NİN DİLİMİZE BAKIŞI

 

- 12 Eylül 1980’de mührü ele geçiren asker süleymanlar, Atatürk diye diye Atatürk’ün  iki çınarını;Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumu 1983 yılında keleşe çevir kapattıkları gibi vasiyetine de saygı göstermediler.

 

- 1983 yılından sonra mührü ele geçiren siyasi sivil süleymanlar da Atatürk diye diye bildiklerini okudu.

 

- Ata’nın yolunda yürüyenler ise 28 yıl önce,27.09.1987'de  Dil Derneği kurdu. Ata’nın vasiyeti çerçevesinde dil çalışmalarını halen sürdürmekteler.

 

Dil derneği bir yandan bilimsel kurultay, açıkoturum ve söyleşiler düzenlerken halka dil duyarlılığıyla ilgili çağrılar yapmışlar, yapmaktalar.Kendi tümceleri ile çığlıkları şöyle:

 

“2000'lerin Türkiyesinde çokları Türkçenin kirlenmesinden, dilin kötü kullanılmasından yakınıyor. Oysa kirlenen dil değil, dil bilincidir. Kirlenen düşencedir.

 

a)Eğitim kurumlarına, yaşamın bütün alanlarına dil devriminin yansıması,

 

 

 

b)Anadili eğitimin, çağdaş Türk ve dünya yazınına dayandırılarak, dilbilimin ve çağdaş eğitim-öğretim verilerinin ışığında biçimlendirilmesi,

 

c) Herkes için sağlıklı yabancı dil eğitimi yapılması, yabancı dille eğitim-öğretimin kaldırılması,

 

d) Bütün ülkeyi saran yabancı adlandırmayı önlemek için merkezi ve yerel yönetimlerin duyarlı davranması,

 

e) Kitle iletişim araçlarının dil kullanımına özen göstererek topluma öncü olması.”(1) gereğini açıklamaktadır.

 

***

 

İLK TÜRK DİLİ KURULTAYI

 

 

 Dokuz gün süren İlk Türk Dili Kurultayı 26 Eylül 1932'de toplanır. Son günü, H.Fahri Ozansoy'un, her “26 Eylülün Dil Bayramı “ olarak kutlanması önerisi kabul edilir.

 

17 Ekim 1932'de çalışmalar tamamlanır.Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin(derneği) ilk yönetim kurulunca;

 

a)Türk dilini, ulusal kültürümüzün eksiksiz bir anlatım aracı durumuna getirmek,

 

b) Türkçe’yi, çağdaş uygarlığımızın önümüze getirdiği tüm gereksinmeleri karşılayacak bir yetkinliğe eriştirmek." gibi özde güzel bir bildiri yayımlanır.

 

 

Mustafa Kemal'in, "Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır" sözleri, Derneğin amaç ve çalışma yöntemine esin kaynağı olmuştur.

 

 

Mustafa Kemal,ölünceye kadar,dil konusuyla hep ilgilenmiştir.Sözcük ve terimler türetmiş;söylev ve demeçlerinde bunları özellikle kullanmıştır. " Genel, özel, evrensel, kutsal, önemli, arıtmak, ısı, esenlik, erdem, kıvanç, konuk, tüm..." gibi sözcükleri kullanarak, bir Geometri kitabı yazarak, birçok geometri terimini (Üçgen,çokgen gibi) Türkçeye kazandırmıştı. Siyasi,iktisadi ve toplumsal alanlarda olduğu gibi“Bakınız arkadaşlar,ben belki çok yaşamam.Fakat siz ölene dek,Türk gençliğini yetiştirecek,Türkçenin bir kültür dili olarak gelişmeye devamı yolunda çalışacaksınız.Çünkü Türkiye ve Türklük,uygarlığa ancak bu yolla kavuşabilir.” vasiyeti de unutturulmuştur.

 

Yaşadığımız yerlerdeki caddelerde dolaşırken bu unutturulmuşluğun tanıklığını  yapıyoruz. Görebilenler gibi.

 

Her dil bayramının; uyanışın meşalesi olması dileğiyle Dil Bayramınız kutlu olsun.

 

26 Eylül 2015, Cumartesi

 

(1)    Dil Derneği Örütağ Sayfası( www.dildernegi.org.tr)

 

 

Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir. (1929)  M.Kemal Atatürk

Rıza ÇELEBİ ~ 27 Eylül 2015, 17:37

Türkçe; Asil bir milletin kıtalardaki büyük medeniyetinin,savaşlardaki kahramanlığın, şanlı bir tarihin, cihan imparatorluğunun sesi ve soluğudur.

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
3 + 3 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.