Gölbaşı :
z     z
27 Ağustos 2015, 13:56
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Mogan'ı yine TBMM gündemine taşıdı...

Mogan'ı yine TBMM gündemine taşıdı...

 

          Son 2 haftadan beri Mogan Gölü’nde meydana gelen balık ölümleri ve pis kokular yüzünden oluşan kirlilik TBMM gündemine taşındı.

 

  Ankara Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Levent GÖK,  Mogan Gölü’ndeki kirliliği bir kez daha TBMM gündemine taşıdı.

 

Yeni bir yazılı soru önergesi veren Levent GÖK, defalarca verdiği önergelere karşın, Mogan Gölü kirliliğinin balıkların ölümüne, gölde metan gazı oluşmasına yol açtığını belirterek 2014 yılında ilgili bakanlıklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi arasında yapılan Gölü Kurtarma Protokolü’ne rağmen Mogan Gölü’nün içinde bulunduğu olumsuz koşulların insan sağlığı için de tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

 

Mogan Gölü’ne kimyasal akıtan fabrikaların arıtma tesisleri bulunup bulunmadığını ve bu fabrikaların  denetlenip denetlenmediğini soran Levent GÖK, kirliliğin ulaştığı bu boyutlarda kimin sorumlu olduğunu sorarak alınacak önlemleri sordu.

 

Levent Gök önergesinde şu sorulara yer verdi:

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 27.08.2015

 

 

                                                                              Levent GÖK

                                                                         Ankara Milletvekili

                                                                      CHP Grup Başkanvekili

 

 

 

Mogan Gölü’nü, göldeki balıkları ve kuş türlerini, çiçek ve diğer bitki türlerini, ağaçları ve insan sağlığını korumaya yönelik iyileştirmeler doğrultusunda alınması gereken önlemleri içeren çok sayıda yazılı soru önergesi vermiş olmama karşın Mogan Gölü bugün can çekişmektedir.

 

Mogan Gölü’nü yaşanabilir bir alan haline getirmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gölbaşı Belediyesi’nin de düzenleyici kurumlar arasında yer aldığı “Mogan Gölü’nü Kurtarma Protokolü” 30 Eylül 2014 tarihinde taraflarca imzalanmış olduğu halde Mogan Gölü’nde en küçük bir iyileştirme çalışmasına başlanmamış olup göldeki kirlilik daha da artmış bulunmaktadır.

 

Çöple dolan, balçıkla kaplanan Mogan Gölü’nde kirlilik nedeniyle ölen balıkların karaya vurması, tehlikenin balık ve kuşların yanı sıra insanlar için de ciddi boyutlara ulaştığını göstermektedir.

 

Bu bağlamda;

 

1-Geçen yıl 30 Eylül 2014 tarihinde imzalanan protokolde imzacı tarafların yükümlülükleri açık açık belirtilmiş midir?

 

2-Bu yükümlülükler nedir? Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin sorumluluğu en çok hangi kurumdadır?

 

3-Mogan Gölü’nün kurtarılması çalışmaları neden başlatılmamıştır?

 

4-Balık ölümlerine metan gazı sızıntısının neden olduğu iddiaları doğru mudur? Bu iddia araştırılmış mıdır?

 

5-Mogan Gölü civarındaki fabrikaların arıtma tesisleri var mıdır? Arıtma tesisi olan fabrikalar denetlenmekte midir? Denetim raporları mevcut mudur? Bu fabrikalardan kimyasal sızıntısı olup olmadığını açıklayacak mısınız?

 

6-Mogan Gölünü kurtarmak için yeni bir projeniz var mıdır? Varsa nedir?

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
4 + 2 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.