Gölbaşı :
z     z
22 Ağustos 2015, 17:26
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Şenliğin özünü çaldılarsa, suç kimin ki!

“Şehitlerimiz içinde söyleyecek ağıtlarımız, bozlaklarımız, kahramanlık türkülerimiz vardı!”

Şenliğin özünü çaldılarsa, suç kimin ki!

 

      Artık, Şenlik/Festival deyince aklımıza hemen eğlence geliyor,  Oysa ki amaç bu değil! Ancak, bazı kendini ve özünü bilmezler şenlik ve festivalleri eğlence haline getirdi! Bu yıl yapılacak olan Uluslar arası Göller, Andezit ve Sevgi Çiçeği Şenliği iptal edilmiş.

 

    Başkan Fatih Duruay’a da buradan sesleniyorum. Teknik vardır zaten ya,  Siyasi danışmanlarının yanı sıra,  siyasetin etkisinde kalmayan sosyal,kültürel danışmanlarında  olsun.  Tarihsel süzgeçten gelen kültürümüzü evrensel değerlere taşımasını bilen danışmanlardan bahsediyorum…Bu yönde bir zayıflık var sanırım...

 

      Öncelikle,  adında "Şenlik" var diye, “Gölbaşı Uluslar arası Göller, Andezit ve Sevgi Çiçeği Şenliği” bir eğlence değildir. Göbek atma, halay çekme ya da oyun havası oynama etkinliği de değildi. Bu ve buna benzer "şenlik" ya da "festivaller" kendi yöresindeki değerleri tanıtımı amaç edinmiştir.  Zaten, adı üstünde değerlerin (Göller, Andezit, Sevgi Çiçeği vs..) tanıtımı içindir.

 

Şimdi, bazı akıllı! zekalı danışmanlar yüzünden tökezleyen yöneticiler bu tanıtım günlerini “şenlik “ havasına dönüştürdüler.

 

Nasıl mı derseniz  onu da anlatayım.   Gölbaşı Uluslar arası Göller, Andezit ve Sevgi Çiçeği Şenliği,  ilk yapıldığında amaca uygundu,  Yerel değerler üzerine etkinlik yapılıyordu.  Sonraki tanıtımlarda paket programlar uygulandı,  vatandaşı yönetime/etkinliğe katamadılar dolayısıyla son günü ünlü sanatçılar getirerek eğlendirme yoluna gittiler.  İlk günlerde de yerel türkücüleri, bunlarda genelde Oyun havaları ağırlıklı olarak çalıp  söylüyordu.  Gölbaşılıları böyle etkileyip şenliğe katılma politikası izlediler. Sonucunda başarılı da oldular. Hele ki son gün ünlü sanatçılara vatandaşlar akın etti.  Gölbaşı’nın değerleri neymiş ki! Önemli olan vatandaşın yapılan etkinliğe birşekilde katılması!  Diye bakan organizatörler  şenliği artık bir eğlenceye dönüştürmüşlerdi.  Bir de, ünlü sanatçılara ödenen dünyanın paraları da cabası…

 

 2012 ve 2013 yıllarındaki şenliklerde " öz'e"  dönülmeye  çalışıldı ancak yüzde yüz başarılı olunamadı.  Nitekim, daha sonra yapılan şenlikler de artık ilçenin değerlerinin yerini hemşehri dernekleri etkilerini gösteriyordu.   Hemşehri derneklerinin bir bölümü   kendi değerlerini, bir kısmı da çay/kahve gibi  sohbet ortamları oluşturdular.  Kimisi de  davul/zurna ekibi getirerek, vatandaşlarla, siyasilerle halaylar çekerek bu yönde öne çıktı…

 

Dolayısıyla, hepsini bir araya getirdiğimizde  ŞENLİK, artık bir eğlence havası veriyordu. Nitekim,  bazı siyasilerin bile çağrıda bulunduğu “Şenlikleri İptal Edelim” lafının söylenmesine neden oldular.

 

   Halbuki,  “İptal edin” yerine, “özüne uygun” yapılsın  denilse yerinde olacaktı.

 

 Özü’nü yitirmiş şenlik olunca,  iptal edilmesi de bu şartlarda  normalleşiyor. Tıpkı, "Özü’nü yitirmiş milliyetçiler'in" Türk kültürünü kuşaktan kuşağa aktaramadığı gibi...

 

 Tarihinden koparılmış, kuşaktan kuşağa aktarılmamış veya aktarılması engellenmiş değerlerimiz var. Bunlar bizi bir ediyor, bunlar bizi kimlik sahibi ediyor…

 

  Her ortam için türkülerimiz, şiirlerimiz var. Ağıtlarımız, Bozlaklarımız, Uzun Havalarımız,  Gazellerimiz… Anonim marşlarımız,  Kahramanlık Türkülerimiz, Asker Türkülerimiz, Şiirlerimiz…var.

 

Kaldı ki, Gölbaşı Şenliği, bir eğlence değil,  ilçenin değerlerini tanıtım etkinliğidir.  Yerel değerleri sosyal, kültürel ve ekonomik hayata kazandırma etkinliğidir…Bunu sadece Gölbaşı için söylemiyorum, tüm şenlik/festivaller aynı amaca hizmet ediyor...

 

Yani, Gölbaşı Göller, Andezit ve Sevgi Çiçeği Şenliği'nin alışılagelmiş olan "şölen, eğlence" bölümü "yaslı, üzüntülü" günlerimize uygun şekilde gerçekleştirebilirdi.  Bazı akıllı! zekalıların şenliği, eğlenceye çevirerek, hem ilçenin geleceğine, hem de yerel değerlerimize verdiği zararı da artık söylemiyorum bile...

 

      Toplumla bütünlenmiş, Halk Ozanlarımız, Aşıklarımız, Şairlerimiz, Sanatçılarımız var… Bu değerler öldükten sonra parka, caddeye ismini vermek yetmiyor,  eserlerini taşıyamadıktan sonra geleceğe hizmet değil, kültürel  ihanet oluyor!

 

///                             ///                                            ///

 

 Her gün acıyla yatıp, acıyla kalkıyoruz.  Bu ülke de ne oldu böyle, hergün şehit haberleriyle kahroluyoruz. . Ateş düştüğü yeri yakıyor,  külleri de bizi yakıyor!

 

 

Siyaset, neden çözüm üretemedi 30 yıllık bu soruna!

 

  Duyarlı vatandaş’ın teröre  tepkisi de değişik şekillerde oldu. Anlaşılıyor ki etkisiz kalıyor!

 

    “Ya Allah, Bismillah Allahu Ekber..” diyerek tekbir getiren vatansever guruplarla,  “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez..” diye tepki veren vatansever  guruplar ve  Sokakta, Evde, Çarşıda, Ülkemizde ya da Ülke dışında Türk Bayrağı asarak, İstiklal Marşı söyleyerek, yazarak, çizerek… terörü lanetleyen vatandaşların  eylemlerinden, söylemlerinden  terör odaklarını besleyenlerle,   bu teröre çözüm üretmekle yükümlü olan siyasetçiler ve devlet yöneticileri  halen  ders çıkarmıyor mu?

 

   Daha vatandaş ne yapsın…Kardeş, kardeşimi kırsın!  Şehit düşen askerin, polisin anası, babası, akrabaları ne yapsın.

 

Ağıtlar yakmaktan başka… Uzun havalar, bozlaklar okumaktan başka, yasını tutmaktan başka neler yapabilir.  Toplumsal olarak acısını nasıl paylaşacağız!

Her zaman lanet okuyarak, evde, işyerinde, sokak ta Türk Bayrağı asıp, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez."...diye mi paylaşacağız...Siyasetçiler, neden çözüm üretemiyor! Hükümet  bu konu da neden zayıf kaldı?

 

///                         ///                                    ///

 

 

      Bunları biliyormusunuz yoksa sizede mi unutturdular! Mutlaka bazılarını biliyorsunuzdur ancak hepsi Türk Kültürünün bir parçasıydı. Ne oldu da çoğu unutuldu gitti…Bileniniz var mı? Yoksa ben söyleyim. “Yasaklar” ve “yanlış politikalar”  bizlere tarihin süzgecinden gelen öz kültürümüz bir bölümünü unutturdu…

 

      BARAK, BOZLAK, GURBET HAVASI, YAS HAVASI, TECNİS, BOĞAZ HAVASI, ELAGÖZLÜ, MAYA, HOYRAT, DİVAN, YOL HAVASI, YAYLA HAVASI, MUGAM, GAZEL, DEYİŞ, KOŞMA, SEMAH, TATYAN, BARANA, ZEYBEK, HORON, HALAY, BAR, BENGİ, SALLAMA, GÜVENDE, OYUN HAVASI, KARŞILAMA, AĞIRLAMA, PEŞREV, TEKE ZORTLATMASI, GAKGİLİ HAVASI, DIMIDAN, ZİL HAVASI, FİNGİL HAVASI…

 

Yani, Türk Kültürünün bir parças olan,  yüzyıllardan beri tarihin süzgecinden geçerek bugünlere zar zor gelen  •KIRIK HAVALAR•  UZUN HAVALAR …ne için var!

 

Türk kültürü o kadar zengin ki, yeterki bu zenginliği, sanatı  yaşatılsın. Ancak, günümüzde  maalesef her şeyi yok ettiğimiz gibi bu zenginliklerimizi de yok ediyoruz…

 

      BAKIN HER DUYGUYA, HER YAŞAM BİÇİMİNE UYGUN NELER VAR? SADECE DUYGULARIMIZA DEĞİL, TÜRKÇEMİZE, ÖZGÜVENİMİZE DE KATKISI VAR...

 

Ninniler ve çocuk türküleri, tabiat üzerine türküler, aşk türküleri, kahramanlık türküleri, askerlik türküleri, tören türküleri, iş türküleri, acıklı olaylarla ilgili türküler, güldürücü türküler, karşılıklı söylenen türküler, oyun türküleri,… var.

 

   Benim şehidim geldiği zaman ben ağıt yakmayacağımda ne yapacağım, benim şehidim geldiği zaman asker türküsü söylemeyeceğimde ne yapacağım, benim şehidim geldiğinde kahramanlık türküsü söylemeyeceğim de ne yapacağım, benim şehidim geldiğinde uzun hava okumayacağımda, bozlak söylemeyeceğimde, yakınlarının derdiyle dertlenmeyeceğimde, ne yapacağım…

 

Toplumsal acılarımızı, kederlerimizi nasıl paylaşacağız? Evine ateş düşen anne, babanın, akrabaların acısını paylaşmak için var ağıtlar, maniler, bozlaklar, uzun havalar vd…

 

Birçok değerli eser bırakıp, ruhsal aleme göçen,  halka malolmuş halk ozanlarımız, aşıklarımız, sanatçılarımız  var.  Gün gelir kara haberleri duyulur. Selaları verilir.  Siyasetçilerin çoğu belki de hiç dinlemediği bu değerlere sahip çıkma gereği duyarlar.

 

     Halkın da gönlünü kazanmak için,   Parklara, Caddelere,  Bulvarlara isimleri verilir ancak ne hikmetse eserlerine yer vermek, eserlerini okutmak, yaymak  akıllarına bile gelmez. Neden?

 

Saygı ve sevgilerimle

 

BAYRAM TÜRKMEZ

22.08.2015

mehmet yılmaz ~ 25 Ağustos 2015, 13:50

Bayram bey, elinize sağlık, kandan beslenenler halen görmüyorlarki herşeyin temeli kültür\\\\\\\\\\\\\\\'dür. Ya ihanet içindeler, ya cehalet başka bir adı yok bunun.

canan ~ 25 Ağustos 2015, 13:20

savaş çığırtkanlığı yapanlar ortadoğuyu örnek almalılar. gelişmiş ülkeler uzaya gidiyor, 10 bin km.lik füze yapıyor, halen ırkçılık yapanlar kendi kendini avutuyor, kendi milletine en büyük kötülüğü yapıyor. ekonomiyi,kültürü görmüyor, silaha sarılıyor.yazık

Rıza ÇELEBİ ~ 23 Ağustos 2015, 14:41

Aziz Milletimiz Asırlar boyu iç ve dış ihanetlerden dolayı kaybettiği canların, yürek dağlayıcı acısından dolayı göz yaşları hiç kurumadı. Onun içindir ki; sınırları Gazi ve Şehit kanlarıyla çizilen mübarek vatan sathı, ancak kanla geri alınır. Milletimizin en büyük özelliği Din Vatan Bayrak ve Namustur. Bu değerlerimize yapılan saldırılar misli ile cevap bulur. Türk\\\\\\\\\\\\\\\'e kefen biçenin ölümü korkunç olur.

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
1 + 3 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.