Gölbaşı :
z     z
18 Temmuz 2015, 22:06
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Her sosyalist bir millete mensuptur.

“Milletinin başka milletlerin ayaklar altında ezilmesine asla razı olmaz”

Her sosyalist bir millete mensuptur.

 

SOSYALİST OLMANIN VERDİĞİ MUTLULUK

 

Zeki Sarıhan

 

Hayatımın en büyük mutluluk kaynağı sosyalizme derin bağlılığımdır. Ben onu daha yirmili yaşlarımda bir hayat felsefesi olarak benimsedim. Bunda muhtemelen 1960 sonrasında ülkemizde gelişen halk hareketlerinin tanığı, öğrenmeye meraklı bir köylü çocuğu olmamın büyük etkisi var. Çocukluğumda bir müftü olmayı kafama koymuştum ama eğer bir din adamı olsaydım, mutlaka sosyalist ruhlu biri olurdum.

 

Çünkü insanlar arasında korkunç sınıf farklılarını, kiminin çok çalışıp az kandığını, kiminin ise az çalışıp veya hiç çalışmadığı halde çok kazandığını gören vicdanlı bir insanın sosyalist olmaktan başka bir seçeneği yoktur.

Sosyalizmi bilmeyen, hiç duymamış, hatta öyle belletildiği için ona kötü gözle bakan bir yığın insan da sosyalist bir ruh taşıyabilir. Dinlerin iyi insanlara vaat ettiği cennet de özel mülkiyetin, ezen ve ezilenin olmadığı, kaynakların eşitçe paylaşıldığı bir yer değil mi? İlk Çağda insanlar, özel mülkiyetin ve sınıflaşmanın ortaya çıkmasıyla insanlar arasındaki eşitliğin bozulması karşısında hep o komün cennetini aramışlar.

 

“Sosyalizm yıkıldı” diyorlar. Yıkılan tekrar ayağa kalkabilir. Yeter ki haklı ve mantıklı olsun. Sosyalizm en mantıklı düzen demektir. Çünkü emeğin yüceliğine inanır.

 

Kapitalizm de yıkılıp yıkılıp diriliyor. Fakat onun ayakta kalmasının nedeni haklı ve mantıklı olmasından değil. Servetin ve üretim araçlarının belli bir sınıfın elinde bulunmasından. İnsanlık yüzyıllarca kölelik rejimi altında yaşadı. Mantıklı olduğundan değil. Büyük bir çoğunluğun mülksüzleştirilmesindendir. Kölelik, arkasından lanetler okunarak yıkıldı gitti. Yerine Feodalizm kuruldu. O da birçok yerde yok oldu ya da can çekişiyor. Yerini kapitalizm aldı. İnsanlık tarihi uzundur. Gelecek kuşaklar kapitalizmin de yıkıldığını görecek ve birkaç yüz yıl boyunca atalarının nasıl olup da kapitalizm gibi acımasız, gaddar bir rejim atında yaşadığına hayret edecekler.

 

Sosyalizm, hem bilimseldir, hem de ahlâkidir.

 

Kapitalizm, sermaye sınıfının, sosyalizm ise emekçilerin iktidarını öngörür. Kapitalizm toplumu sömürebilmek için onlara yalan söyler. Sınıfların varlığını gizlemeye çalışır ya da bunların uyum içinde yaşayabileceklerini ileri sürer. Emekçilerin sınıf bilincine ulaşmaması için eğitim, din, hukuk gibi bütün üst yapı kurumlarını kapitalizmin çıkarlarını gözetecek biçimde ayarlar ve bunları toplumun zihnine zerk eder. İnsanlar arasındaki eşitliğin Tanrı’nın bir takdiri olduğunu anlatır.

 

Ben insanlığın eşitliği için tarihte yapılmış bütün toplumsal hareketlere ve ileri sürülen fikirlere büyük saygı duyarım. Roma zalimlerine başkaldıran Spartaküs, Osmanlının eşitliksiz düzenine karşı ayaklanan Şeyh Bedrettin, “Sen kendine ne sanırsan, ayruğa da onu san/ Dört kitabın manası budur eğer var ise” diyen Yunus Emre, Ütopya yazarı Tomas Moore, sosyalizmin geçmiş birikimlerinden yalnızca birkaçıdır. Kapitalizm döneminde bunlara teorik bir çerçeve kazandıran Marks’ı çok severim. Emperyalizmi ve kapitalizmi yerle bir eden toplumlara ve onların önderlerine hayranlık duyarım. Türkiye’de emekçilerin özgürlüğü için mücadele ettikleri için ömürleri hapishanelerde çürütülen sosyalistleri derin bir saygı ile anarım.

 

Bir sosyalist, sosyalist düzenin her ülkenin kendi koşullarına göre, kendi emekçilerinden aldığı güçle kurulacağını bilir. Geçmiş sosyalizm deneyimlerinde yapılmış hatalardan ders çıkarır. Kendini daima yeniler.

 

Yeni görüşlere açıktır. Hatalı düşünceleri bastırma yoluna gitmez. İkna etmeye çalışır. Bilgiçlik taslamaz. Ağırbaşlıdır. Sorumluluk taşır. Toplumunun güvenini kazanmış bir bilge gibi davranır. Ağrı Dağı Efsanesi’ndeki Demirci Hüso gibidir. Irkçılığa şiddetle karşıdır. Sosyalist yalan söylemez.

 

Her sosyalist bir millete mensuptur. Milletinin başka milletlerin ayaklar altında ezilmesine asla razı olmaz. Ancak bir sosyalist, başka milletlerin de kendi milletinin sahip olduğu bütün haklara ve özgürlüklere sahip olmasından yanadır. Kapitalizm ve milliyetçilik savaş, kan, aç gözlülük, yıkımdır. Sosyalizm ve yurtseverlik barıştır, kardeşliktir.

 

İyi ki sosyalist olmuşum. Yoksa gece uykuları uyuyamazdım.(18 Temmuz 2015)

 

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
4 + 5 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.