Gölbaşı :
z     z
06 Temmuz 2015, 12:12
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Ankara'da doğanların yüzde 48.7'si ...

“Türkiye'de ikamet eden T.C. vatandaşlarının doğum yerlerine göre dağılımı”

Ankara'da doğanların yüzde 48.7'si ...

 

 

Türkiye İstatistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü tarafından derlenen istatistik bilgileri vermeye devam ediyoruz. Hazırlanan aşağıdaki veriler yine Ankara Bölge Müdürlüğü tarafından derlenmiş olup, Ülkemizin geçmişi ve geleceği açısından önemli fikirler veren istatistik bilgileri kamuoyuna ve ülke ve milletimizin kalkınması ve gelişmesi üzerine  düşünceler üretip,  ya da sorunları tespit etmek için çaba gösterip, çözüm önerileri sunmaya çalışan  tüm yöneticilere sunuyoruz...

 

Ülkemizde, ikamet eden T.C. vatandaşlarının, %65,5'i doğduğu ilde, %31,3'ü ise başka bir ilde ikamet etmektedir. Türkiye'de yaşayan T.C.vatandaşlarının %1,3'ü ise yurt dışı doğumludur.

 

Ankara ilinde ikamet eden T.C. vatandaşlarının, %51,3'ü Ankara’da, %46,0'ı başka bir ilde, %0,9'u ise yurt dışında doğmuştur.

 

Doğum Yeri İstatistikleri, 2014

 

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nden elde edilen istatistiklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’nde yer alan “doğum yeri” kayıtları üzerinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda, doğum yeri bilgisi idari kayıtlara dayalı olarak ilk kez üretilmiş ve bu bilgiler 31 Aralık 2014 tarihli ADNKS sonuçlarıyla ilişkilendirilerek, kişilerin ikamet ettikleri illerle karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

 

Daha önce 10 yılda bir yapılan genel nüfus sayımlarından elde edilebilen doğum yeri bilgisi, bu çalışma ile artık her yıl idari kayıtlara dayalı olarak üretilebilecektir.

 

Ülkemizde her 10 kişiden 3’ü doğduğu ilden farklı bir ilde yaşamaktadır

 

Türkiye’de yaşayan T.C. vatandaşlarının %96,8’i Türkiye doğumlu, %1,3’ü ise yurt dışı doğumludur. ADNKS 2014 yılı sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden T.C. vatandaşlarının, %65,5’i doğduğu ilde, %31,3’ü ise başka bir ilde ikamet etmektedir.

 

Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşlarının doğum yerlerine göre dağılımı, 2014

 

Doğduğu ilde ikamet edenlerin en yüksek olduğu il Kahramanmaraş’tır

 

Doğduğu ilde ikamet eden nüfus oranı en yüksek olan ilimiz %90,4 ile Kahramanmaraş oldu. Bunu %89,7 ile Şanlıurfa ve %89,6 ile Adıyaman izledi.

 

Doğduğu ilde ikamet edenlerin en düşük olduğu il Yalova’dır

 

İkamet ettikleri ilde doğan kişilerin oranının en düşük olduğu il %30,4 ile Yalova oldu. Bu ilimizi sırasıyla Kocaeli (%42,9) ve Tekirdağ (%43,7) takip etti.

 

Doğduğu ilde ikamet etme oranı en yüksek ve en düşük ilk 5 il, 2014

 

İstanbul’da ikamet edenlerde ilk sırayı Sivas doğumlular almaktadır

 

En yüksek nüfusa sahip ilimiz olan İstanbul’da yaşayan ancak doğum yeri farklı bir il olanlar arasında Sivas doğumlular birinci sırada yer alırken, Ordu ikinci ve Tokat doğumlular da üçüncü sırada yer aldı. İkinci büyük nüfusa sahip ilimiz Ankara’da ise, farklı bir ilde doğup Ankara’da yaşayanlar arasında ilk sırada doğum yeri Çorum olanlar gelirken, ikinci sırada Yozgat ve üçüncü sırada Çankırı doğumlular yer aldı.

 

En yüksek nüfusa sahip üçüncü ilimiz İzmir’de ise en çok Manisa doğumlular ikamet ederken, Manisa’yı sırasıyla yurt dışı ve Erzurum doğumlular takip etti. Doğum yeri yurt dışı olup İzmir’de yaşayanlar arasında Bulgaristan doğumlular (%48,7) ilk sırada yer aldı.

 

En yüksek nüfusa sahip ilk 5 ilde doğum yerine göre dağılım, 2014

 

Ülkemizde yaşayan her 10 kişiden 1’i İstanbul doğumludur

 

Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşlarının doğum yerleri incelendiğinde %9,5’inin doğum yerinin İstanbul olduğu görülmektedir. Ankara %4,3 ile ikinci sırada yer alırken, onu sırasıyla %3,3 ile İzmir, %2,8 ile Konya ve Şanlıurfa illeri izledi.

 

Doğum yeri yurt dışı olanlar arasında Bulgaristan doğumlular ilk sıradadır

 

Türkiye’de ikamet eden ancak yurt dışında doğan T.C. vatandaşlarının, doğdukları ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ilk sırada %37,6 ile Bulgaristan doğumluların yer aldığı görülmektedir. Bulgaristan doğumluları sırasıyla, Almanya (%22,2), Makedonya (%4,3), Hollanda (%2,9) ve Belçika (%2,6) doğumlular takip etti.

 


-------------------En az bir fonksiyonda zorluk yaşayan kişi sayısı 4 milyon 882 bin 841’dir---------------Türkiye’de, 2011 Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre; görme, duyma, konuşma, yürüme, merdiven çıkma veya inme, bir şey taşıma veya tutma ve yaşıtlarına göre öğrenme, basit dört işlem yapma, hatırlama veya dikkatini toplama fonksiyonlarından en az birinde çok zorlandığını veya hiç yapamadığını belirten kişi sayısı 4 milyon 882 bin 841’dir. Diğer bir ifadeyle 2011 yılında toplam nüfusun %6,6’sının en az bir engeli vardır.
En az bir fonksiyonda zorluk yaşadığını veya hiç yapamadığını belirtenlerin %42,8’i erkek, %57,2’si ise kadındır.

 

En az bir engeli olanların yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, ileri yaşlardaki kadınlarda, aynı yaş grubundaki erkeklere göre en az bir engeli olanların oranının daha fazla olduğu görülmektedir.Kadınlarda, 65-69 yaş grubunda en az bir fonksiyonu yerine getirirken çok zorlandığını veya hiç yapamadığını belirtenlerin oranı bu yaş grubundaki toplam kadın nüfusta %27,2 iken, erkeklerde bu oran %18,3’tür. Kadınlarda 70-74 yaş grubunda en az bir engeli olanların oranı %36,3 iken aynı yaş grubundaki erkeklerde bu oran %26,3’tür.İleri yaşlardaki kadın ve erkekler arasındaki bu fark 75 ve daha yukarı yaş grubunda da belirgindir. Erkeklerde 75 ve daha yukarı yaş grubunda engelli nüfus oranı %40,9 iken, kadınlarda bu oran %50,3’tür.

 

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
4 + 2 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.