Gölbaşı :
z     z
10 Haziran 2015, 22:20
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

AB Projeleri kapsamında Engellilere Destek projesi...

“Gölbaşı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bu projeye imza attı”

AB Projeleri kapsamında Engellilere Destek projesi...

 

         Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Proğramı AB Leonardo Da Vinci Ortaklık Projesi kapsamında tanıtımlar bilgi alışverişleri devam  ediyor.

 

    Türkiye, İspanya ve Almanya’nın ortakları olan projenin amacı “Engellilerin Eğitiminde BİT’in Kullanımı için Yaklaşımlar” olup, ortaklar birbirini ziyaret ediyor…

 

  Projenin amacı doğrultusunda;

 

Engelli öğrenciler, sosyal dezavantajlardan kaynaklanan öğrenme güçlüklerinin veya dahil olma faktörlerinin sonucu olarak eğitim imkanlarında eşit erişime sahip değillerdir. Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) engellileri desteklemek için, neye ihtiyacı duydukları ve istekleri hakkında kara vermek ve entegre etmek için etkin şekilde kullanılmamaktadır.

 

TRAINDIPICTS projesinin ana hedefi; engellileri amaç edinen bu projede ziyaretler boyunca elde edilen bilgiler, proje ortak ülkelerinden en iyi uygulamaları toplamak ve engellilerin eğitiminde ve iş hayatına entegrasyonun da faydalanmak üzere bazı materyaller geliştirmektir.

 

Proje boyunca yapılan bazı faaliyetler:

 

Toplantılar:

 

TRAINDIPICTS ortakları; Almanya, İspanya ve Türkiye’dendir. Bu yüzden toplantılar bütün bu ülkelerde gerçekleştirildi. Toplantılar boyunca, farklı engelliliğe sahip insanların eğitiminde BİT kullanımı için yaklaşımlar hakkında görüş alış verişi yapıldı. Projenin amaç ve görevleri değerlendirildi

 

Teknik Ziyaretler:

 

Engelli insanları amaçlayan kurumlara, bütün ortak ülkelerde ziyaretler gerçekleştirildi. Engelliler, eğitimciler, uzmanlar ile yapılan görüşmeler hem proje için hem de engellilerin eğitiminde BİT’in kullanımının iyileştirilmesi alanında proje ortaklarının ileri ki faaliyetleri için çok ilginç ve faydalıydı

 

PROJE GEREKÇESİ

 

Engellileri çalışma ve sosyal dahil edilme isteklerinde karşılaştıkları başlıca sorunlar şunlardır:

 

1. eğitim eksikliği

 

2. mesleki eğitim ve istihdam becerilerinin eksikliği

 

3. hızla değişen işgücü piyasaları

 

4. işverenlerin tutum ve algıları

 

Bilişim çözümleri ve araçları; böylece yukarıdaki sorunlardan bazılarına gönderme yapmak için en iyisi görünüyor ve böylece de bilişim çözümleri ve araçları zihin ve gelişim eksiklikleri olan çocukların ve yetişkinlerin daha fazla ve düzeltilmiş (geliştirilmiş) içermesine (dahil edilmesine) katkıda bulunabilir.

 


PROJENİN HEDEFLERİ VE STRATEJİSİ

 

 

Projenin temel amacı, işgücü piyasasında engellilerin istihdam becerilerini geliştirmek için tasarlanmış en iyi BİT eğitim çözümlerini tespit etmektir.

 

Somut hedefler şunlardır:

 

- Engelli mesleki eğitimi ile ilgili uygulamaların ve deneyimlerin değişimi, alışverişi.

 

- En iyi uygulamaları ve sağlanan mevcut çözümleri belirlemek ve analiz etmek.

 

- Hedef grupların özel ihtiyaçlarını anlamak ve planlamak.

 

- Yukarıda belirtilen ihtiyaçlarla eşleşen e-öğrenme çözümleri veya ilgili ICT denemeleri (testleri) geliştirmek.

 

- Son kullanıcılar tarafından yorumlanan, iyi uygulama örnekleri ve ICT çözümlerinin veritabanını derlemek

 

- Eğitmenlere, engellilerin ICT becerilerinin öğretimini anlamaları ve yerine getirmeleri, ve engellilere nasıl uyum sağlayacakları (alışacakları) hususunda yardımcı olmak.

 

Proje böylece, herhangi bir çeşitteki engelli insanları işe dahil etme mücadelesine veya zorluklarına gönderme yapmak niyetindedir. Proje bunu, zorlukların üstesinden gelmek ve işe dahil olmayı geliştirmek için yardımcı olacak iki potansiyel araç olarak e-öğrenme ve bilişim çözümlerine odaklanarak yapacaktır.

 

Proje yaklaşımı; B.İ.T. Çözümleri sayesinde Özürlülerin Eğitiminin farklı düzeylerinde çalışan ana paydaşların bir araya toplanması olarak özetlenebilir. Şöyle ki; Ortaklığı, yerel yönetimler, devlet üniversiteleri, teknolojik merkezleri, Mesleki Teknik Okullar, kar için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) son kullanıcı ile çalışan BİT hizmetleri ve sivil toplum odaklı yerel yönetimler, devlet üniversiteleri, teknolojik merkezleri, Mesleki Teknik Okullar, kar için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) oluşmuştur ki bunlar (ortaklar) son kullanıcılar ile çalışan hükümet dışı organizasyon ve BİT hizmetleri üzerine odaklanmıştır. Böyle farklı noktaların ( ortaklığın ) karışımı B.İ.T. Çözümleri sayesinde Özürlüler için tüm Eğitim sürecinin farklı paydaşların birleşiminden gelen katma değeri projeye sağlar.

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
1 + 5 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.