Gölbaşı :
z     z
18 Mayıs 2015, 22:19
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

İlk kıvılcım 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışla atıldı...

“Türklükle Türk milli bayramlarıyla sorunu olanlar çığırtkanlıkta yarışmaktadırlar.”

İlk kıvılcım 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışla atıldı...

 

 

Nurullah AYDIN

18 Mayıs 2015-ANKARA

 

 

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI

 

 

Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıkışı ile Türk Milleti’nin tarih sahnesinden silinmesine kasteden dış güçler ve iç ihanet şebekelerine karşı bir büyük mücadele liderine kavuşur.

 

Bugün; Türk Milleti’nin bağımsız ve hür yaşama iradesinden güç alan ve zaferle sonuçlanan bir milli mücadele kıvılcımının çaktığı gündür.

 

Aradan geçen 96 yıl sonra bugün Türk Milleti’nin birliği, Türk Devleti’nin varlığı,Türk vatanının bölünmez bütünlüğü tehdit altındadır.

 

Türk Milleti’nin engin hoşgörüsü altında varlıklarını sürdüren ancak kin ve nefret duygularından sıyrılamayan azınlık kişi ve gruplar zehir kusmaya devam etmektedirler.

 

Türk Devleti; Türk düşmanıazınlıkçı kişilerce ve gruplarca sarsılmaktadır.

 

Türk vatanı; Türk düşmanıvatansızların etkili ve yetkili açık alanı haline getirilmiştir.

 

Türk Milleti; kimliksizler, kişiliksizler, etnik azgın azınlıkçılar, vatansız dincilerce teslim alınmaya çalışılmaktadır.

 

Gaflet dalalet ve hıyanet içinde olanlarca;

 

Türkiye’nin Türk Milleti’nin vatanı, ülkesi olduğu gerçeği inkar edilmeye,

 

Türk Milleti bölünmeye,

 

Tarih bilinci köreltilmeye,

 

Milli devlet tasfiye edilmeye,

 

Çağdışıortaçağ Arap hurafeleriyle beyinler yıkanmaya,

 

İslam’la alakası olmayan din anlayışını egemen kılınmaya,

 

Bilim ve teknoloji yerine Arap masalları ile gençlik uyuşturulmaya,

 

Türk kahramanları yerine ortaçağ Arap önderleri kahraman gösterilmeye çalışılmaktadır.

 

Milli devlet, Milli kimlik, Üniter yapı, ortadan kaldırılmak istenmektedir.

 

Yurtta sulh cihanda sulh ilkesi bir tarafa bırakılarak komşularla düşman hale gelinmiştir.

 

Etnik ve Mezhep ayrımcılığı, Türk Milleti’nin ortak dokusunu parçalamaya yönelmiştir.

 

Din adına maskaralıklar sergilenmekte, çarpık siyasal İslamcılıkla, irtica etkinlik kazanmıştır.

 

Çarpıkİslam anlayışı ile hırsızlığı, talanı, yalancılığı, sahtekarlığı yaşamlarının parçası haline getirenler, kutsal din duygularıyla oynamakta halk kitlelerini uyuşturmaktadırlar.

 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nden ve Cumhuriyetin temel ilkelerinden vazgeçirmeye, devletin kurum ve kuruluşlarından Türkiye Cumhuriyeti (T.C) ibaresini kaldırarak Türk Milleti’ni vatansızlaştırmaya çalışmaktadırlar.

 

Türklükle Türk milli bayramlarıyla sorunu olanlar çığırtkanlıkta yarışmaktadırlar.

 

Türk Milleti’nin tarihte olduğu gibi bugün de, yarın da;

 

Yapılan saldırılara sessiz kalmadığı ve kalmayacağı, vatanın ve milletin parçalamasına müsaade etmeyeceği bilinmelidir.

 

Milli Görüş, Milli Duyuş, Milli Duruş için bir ve beraber olunmalıdır.

 

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Rıza ÇELEBİ ~ 19 Mayıs 2015, 10:04

Türk Milletinin şanlı tarihinde dirilişinin kükreyişinin mihenk taşları saymakla bitmez. Milletimizin dışardan gelen tehlikelere karşı refelekslerinin hızlı geliştiğini bilen iç ve dış düşmanlarımız. Devşirme evlatlarını, dini ve milli motifleri kullanarak hedeflerine ulaşmanın daha zahmetsiz ve meşakkatsiz olduğunu görmüşlerdir. Bugün yaşadıklarımız bunların ispatıdır. 7 Haziran 2015 Milletimiz için bir Miladdır. Haydi hayırlısı.

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
5 + 1 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.