Gölbaşı :
z     z
06 Ocak 2011, 23:43
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Ferruh SİDAR

Ulusal ve Evrensel Kaygılar - Ferruh Sidar

Ulusal ve Evrensel Kaygılar - Ferruh Sidar

ULUSAL VE EVRENSEL KAYGILAR
 
 
Yeni bir dünya
 
Son ekonomik krizin derinliği konusundaki değerlendirmelerin küresel ölçekte bıçak gibi kesilmiş olması normalleşme sürecinin başladığını göstermiyor. Amerika ve Avrupa’daki yaşam tarzının tersine dönmesiyle kilitlenen ekonomik yapı 1929 krizindeki gelişmeleri anımsattığı için alınan maddi ve psikolojik önlemler bizi yanıltabilir. İşsizler ordusunun yanında, henüz işi olan kesimin de her an her şeyi yitirme, en önemlisi de gelecek korkusunun gözlenebilir olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bu gelişmelerden farklı senaryolar üretebiliriz. Doldurulmuş papağanlar dışında, ulusal ve evrensel sorunlarla ilgilenen her insanın kurulması kaçınılmaz olan “Yeni Dünya Düzeni” ne ilişkin ürettiği senaryoları bilmiyor olsam da, insanlığın geleceği adına iyi bir kurgumun olmadığını söyleyebilirim.
 
İnsanlık adına sayısız olumlu gelişmelerin yatağı olan Avrupa’nın aynı zamanda dünyayı yaşanmaz kılan ve kana boyamaktan çekinmeyen sabıkalı bir kıta olduğu bilinci henüz zihnimizde ışıl ışıl parlamaktadır. Her iki dünya savaşının da gerekçelerini (bozulan ekonomi, gözü dönmüşlük vb) insanlık unutmuş değil. ABD’den bağımsız olmayan Avrupa’nın yeni krizi yine eski yöntemlerle aşmak isteyeceğini ve bu yönde de plânlar geliştirdiğini düşünmek kötümserlik diye nitelenir mi, bilmiyorum. Yıllardır Orta Doğu’daki gelişmelerin yanında uluslararası ilişkileri gözünün ucuyla da olsa izleyen ortalama bir insanın kaygılanmayacağını düşünmek aşırı iyimserlikten de öte, hayalcilik, diye yorumluyorum.
 
ABD önderliğinde kurulmak istenen “Yeni Dünya Düzeni”nin kansız bir biçimde gerçekleşmesi yönünde yapılan pazarlıkların ayrıntılarını bilmiyor olmamız kaygılarımızın şiddetini azaltmıyor ki, uluslararası toplantıların ardından zoraki gülümseyen lider veya ülke temsilcilerinin kekeleyerek yaptıkları konuşmalar huzursuz takipçilerin tansiyonunu daha da yükseltiyor. Yeni düzen konusunda bütün kesimlerin olurunu almak için verilen uğraşlar boşa çıktığında, Irak’ta olduğu gibi, hazır bulunan uyduruk bir gerekçeyle İran üzerinden çıkartılacak olan üçüncü dünya savaşının yandaşlarını belirleme çabaları da B plânı olarak tepemizde asılı durmaktadır.
 
BOP kapsamında TC iktidarına biçilen “Eş Başkanlık” rolündeki repliğin ne olduğunu bilemiyoruz. Önce gururlanarak vurgulanan eş başkanlık söylemi iç tepki ve dış uyarılar nedeniyle dillendirilmiyor uzun zamandır. Yine, Osmanlıcılılık oyunuyla avutulup yüreklendirilen iktidarın Türkiye’nin Yeni Dünya Düzeni’ndeki doğrudan veya alternatif projeleri nedir, onu da bilmiyoruz. İsrail-Türkiye gerginliği nedeniyle kimi Arap ülkelerinin sempatisini kazanmak ve sınır komşularıyla sıfır problem fikrinin de BOP kapsamında plânlandığını düşünmek te ilginç bir kurgu olabilir. Böyle bir Türkiye, BOP adına dünya cellâtlarının işini kolaylaştırır kuşkusuz. Tersini düşünemeyiz, PKK gırtlağımıza çöktüğünde, Irak sınırından girmek için yalvar yakar (bir haftalığına) izin aldığımız ABD’nin dilediğimiz gibi cirit atmamıza ve kafamıza göre politikalar geliştirmemize göz yumacağını düşünmek iyi niyetten öte bir durumdur…
                                                                                                                                                                &                                                                                                                                                        
İç kaygılar
 
TC halkının zihniyet açısından üç parçaya bölündüğünü işittiğimizde artık şaşırmıyoruz. Kendimize itiraf etmekten çekindiğimiz bu gerçek ne yazık ki gözlerimizi oyacak kadar görünür olmuştur. “Etnik köken tacirleri ve yandaşları,” Kürtçüler -  “Din tacirleri ve yandaşları,” Dinciler ve “Atatürk devrimlerinin savunucuları,” Atatürkçüler olarak bölünmemizin gerekçeleri bugüne kadar uygulanan sosyal ve ekonomik politikaların yanında vurdumduymazlıktır. Popülist politikalar uğruna ülke gerçeklerini görmezden gelen sığ liderlerin bize kötü bir armağanıdır ayrışmak. Bir başka gerekçe de intikam duygusu ne yazık ki. Kubilay’ı şehit eden zihniyetin torunlarıyla Şeyh Sait’in torunları yıllar yılı kartopu gibi büyüyerek kontrol edilemez bir güç haline dönüştüler. Bir önceki genel seçimde bu gücü onlara armağan edenlerin reklam panolarındaki fotoğraflarını seyreden Cumhuriyetçiler ise bunca yıl ölüm uykusundan kalkamadılar bir türlü. Misyon olarak Menderes ve Özal’ın bayrağını taşıdığını vurgulayan RTE’nin kontrol edemediği coşkun duyguları nedeniyle geldiğimiz nokta gerçekten ürkütücüdür. Abuk sabuk bir ödül nedeniyle (Kaddafi İnsan Hakları Ödülü) iyice şahlanan ve seçmenlerinin Orta Doğu Sultanı, diye pankart açtığı RTE’nin bindiği demokrasi tramvayını kokuttuğunu bilmemesi düşünülemez. Ama o’nun boyutlarını bilmediği bir gerçek tüm ülkeyi kaygılandırır olmuştur. İç savaş tehlikesi konusunda “Allah korusun,” diye söze başlayan düşünürlerin sayısı hiç te az değildir. Herhangi bir olumsuz gelişmede bu kavramı dillendirenlerin bir kısmını da halk TV ekranlarından izlemektedir. “Emniyet  güçlerimiz hazır haldedir, kimse aklına kötü şeyler getirmesin,”diyen İç İşleri Bakanı vatandaşı rahatlattığını düşünebilir belki, ama içten içe kaynamaların yansıdığı sosyal iletişim araçlarındaki (Twitter,vb) gelişmelerden ne ölçüde haberdar, bunu bilmiyoruz. Görmezden geldikleri başka şeyler de var, hukuk sisteminin tamamen kontrol altına alındığına ilişkin kaygılar (uygulamalar nedeniyle) giderilmiş değil, HSYK Sekreterliğinin de Bakanlıktan seçilmesi gibi. Kendini yargıç yerine koyduğu ve kimi güçlerin kontrolünde olduğu dillendirilen polise güven yok. Daha önce istemedikleri YÖK, şimdi iktidarın baş tacı oldu. Basın yayın kuruluşları, Başbakan’ın deyişiyle bitaraf oldu, olmayanlar ise baskı altında. Asker susturuldu, üniversiteler susturuldu, sivil toplum örgütleri susturuldu, aydınlar susturuldu, dinlemeler nedeniyle halk korkutuldu, muhalefet şaşkın ve yetersiz… Bu gibi tespitlerin dışında, A.Öcalan’ın, yandaşlarına “dincilerle işbirliği yapın,” çağrısı da ilginç, Kürtçülerle dinciler ele le verir mi, PKK ısrarcı olduğu özerklik ve ona bağlı olarak ta bayrak, öz savunma gücü, dil, vb gibi konuları dayatırken, bu gücü BOP’dan mı almaktadır, bilmiyoruz. Bunun dışında, bizi sıkıntıya boğan pek çok endişeyi de virgül kullanarak uzatabiliriz kuşkusuz.
 
Bu gelişmelerin ışığında kaygılanmadan yaşıyor olmak, birey konumundaki vatandaşların üstesinden gelebileceği bir durum değildir, sanırım.
 6 Ocak 2011

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
4 + 1 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.