Gölbaşı :
z     z
10 Aralık 2010, 20:25
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Belediye Meclisi'nde Neler Oluyor? Neler Olacak!

Belediye Meclisi'nde Neler Oluyor? Neler Olacak!

    Gölbaşı Belediye Meclis 2.toplantısı yapıldı. Yapılan Toplantıda hangi meclis üyeleri hangi konularda önerge verdi? Güneykent Projesi ile ilgili hangi karar çıktı? İmar uygulamalarında yapılan itirazlar nasıl değerlendirildi? Komisyon kimler için, ne dedi? Nasıl Rapor Hazırladı!             

 

Haber:  Devlet Bağdat

 

GÜNDEM      :

  1.                  Karağedik ve Kırıklı mahallelerinin sorunlarının araştırılmasını teklif eden Meclis

Üyeleri Ahmet ÇELEBİ, Fatih DURUAY ve Hacı kadir YILDIRIM ‘a ait önerge.

 

2.                  Akarsu mahallesindeki çok amaçlı lisenin spor alanlarının düzenlenerek eksiklerinin

Tamamlanmasını teklif eden meclis Üyesi ali ATSIZ ve arkadaşlarına ait önerge.

 

3.                  Karaali mahallesinde bulunan yaşlı ve engellilerin sorunlarını araştırılmasını teklif

eden Meclis Üyesi Ahmet ÇELEBİ ve arkadaşlarına ait önerge.

 

4.                  Oyaca mahallemizin arazisinde bulunan Külhöyük yer altı şehrinin Gölbaşı turizmine

Kazandırılması teklif eden Meclis Üyesi Ali ATSIZ ve arkadaşlarına ait.

 

5.                  Hükümet caddesi esnafının sorunlarını yerinde incelenmesi ve tespit edilmesini

Teklif eden Meclis Üyesi Adnan KOÇAK ve arkadaşlarına ait önerge.

 

6.                  Su kesen deresini gölü kirletmesi için gerekli araştırılmaların yapılmasını teklif eden

Meclis Üyesi Necip GÜLER, Behsat AYDEMİR, Ali ATSIZ ve Nizamettin ÇAKIR’ a ait önerge

 

7.                  Elektronik atıkları geri dönüştürülmesi hususunda gerekli çalışmanın yapılması

teklif eden Meclis Üyeleri Yusuf AKSAKAL ve Ercan ŞİMŞEK’e  ait önerge

 

8.                  Belediyemize kira ödeyen kiracıların anlaşmalı kira borçlarının ödenip ödenmediğinin

Veya ne kadar ödedikleri hususunda çalışmalar yapılmasını teklif eden Meclis Üyeleri

Behsat AYDEMİR ile Sami ÖZDEMİR ve arkadaşlarına ait birleştirilen önergeler

 

9.                  Gölbaşı İlçemizde yaşayan şehit ve gazi ailelerin düğün, nişan törenlerinde

Gölbaşı Belediyesine ait olan kültür merkezlerinde ücret alınmamasını teklif

Eden Meclis Üyesi Behsat AYDEMİR ve arkadaşlarına ait önerge.

 

10         Karagedik mahalle mezarlığına giden yolun asfaltlanarak musalla taşının etrafın da

düzenlenmesini  teklif eden Meclis Üyesi Behsat AYDEMİR ve arkadaşlarına ait önerge

 

10.              Çevre Denetim Birimi kurulması içeren başkanlık yazısı.

 

 

11.              Fen işleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım anonim Şirketi

             Genel Müdürlü Malzeme Yönetim ve Satın Alma Daire Başkanlığı Araç Yönetimi

             Ve Takip Müdürlügüne ait 5 adet aracın alınmasını içeren başkanlık yazısı.

 

12.              İncek, Kızılcaşar mahalleleri ve çevresi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

Değişikliğine ait belediyemize sunulan itirazı içeren imar-İstimlak-Emlak

Komisyonu’nun 08.12.2010 tarih ve 27 sayılı raporu

 

13.              Gölbaşı İlçesi Güneykent kentsel gelişimi alanı 3ncü etap 1/1000 ölçekli uygulama

İmar planı değişikliğine kabulünü içeren imar-istimlak-emlak Komisyonu’nun

08.12.2010 tarih ve 27 sayılı raporu.

 

14.              Gölbaşı İlçesi, Hacılar, İncek, Kızılcaşar ve Taşpınar mahallelerinde yer alan 47 adet

trafo yerlerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulünü içeren

İmar-İstimlak-Emlak Komisyonu’nun 08.12.2010 tarih ve 28 sayılı raporu.

 

 

 

                                                         T.C.

                                 GÖLBAŞI BELEDİYESİ MECLİSİ

             İMAR-İSTİMLAK-EMLAK KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Belediye Meclisinin  06.12.2010 tarih ve 330 sayılı kararı ile komisyonumuza

İncelenmek üzere havale edilen, İncek, Kızılcaşar mahallelei ve çevresi 1/1000

Ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait belediyemize sunulan itirazların görüşülerek karara bağlanmasını içeren konunun incelenmesi neticesinde:

 

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, İncek,

Kızılcaşar mahalleleri ve Çevresi 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği

Belediye Meclisimizin 07.09.2010 gün ve 262 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.09.2010 gün 2786 sayılı kararıyla onaylanmış olup 04.10.2010-04.11.2010 tarihleri arsı sürecini 7 adet itirazla tamamlamıştır.

 

Söz konusu itirazlardan;

 

            

             İsmail UYSAL’a ait 28.10.2010 tarih ve 14912 sayılı itiraz dilekçesinde, İncek

             Mahallesi 112368 ada 4 nolu parsel sınırlarının, imar planında ada sınırları ile

             Çakıştırılmasına yönelik talebin reddine,

 

             Hikmet UZUN’a ait  01.11.2010 tarih ve 14964 sayılı itiraz dilekçesinde, İncek

            Mahallesi 146 noluparselin çevresinde bulvara cepheli parsellerin çoğunun ticaret                    

            Olarak planlanmış olmasına rağmen, söz konusu parselin konut Alanı olarak

            Planlandığı ve bu durumunda mağduriyete neden olduğu belirtilerek, perselin ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesine yönelik talebin plan sınırları dışında olduğunun reddine    

 

             

            Necmi BİLGEN’ e ait  01.11.2010 tarih ve 14976 sayılı dilekçede, 112345 ada ile 112353 ada arasında geçmekte olan yolun 112353 ada 8,9 parseller ve 10 ile 7 nolu parseller arasında geçilmesine yönelik talebin reddinei

 

           

            Abdullah TEBER’e ait 03.11.2010 tarih ve 15115 sayılı dilekçede, İncek mahallesi köy yerleşim alanı imar planında kat adedinin 2 olarak belirlendiği, ancak parsellerin çok hisseli olduğu bir ailede 5-6 kişinin yaşadığı mevcutta dört ve 5 katlı binalar bulunduğu belirtilerek, yerleşim alanında çok kat verilmesine yönelik talebin reddine,

 

 

            İkram IŞILDAR’a ait 01.11.2010 tarih ve 14969 sayılı Ali ALP’e e ait 03.11.2010 tarih ve 15086 sayılı ve Mustafa ALP’e ait 03.11.2010 tarih ve 15087 sayılı dilekçelerde, 112361 ada ile 112360 ada arasında yer alan 12 metrekarelik yolun kaldırılarak iki adanın birleştirildiği birleşme sonucu daha önce üç taraftan yola cepheli ve köşe başında yer alan    parselin ada içerisinde bir parsel haline geldiği, bu durumu ifraz işlemini sonuçsuz duruma getireceği, mevcut yapılara girişlerin bu yoldan sağlandığı, aynı zamanda 112360 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda trafo alanı planlandığı ve bütün bu durumların da mağduriyete neden olduğuna yönelik talebini alan miktarının korunarak 112361 ve 112360 nolu adalar arasında 7 metrelik yol açılması ve mevcut teknik altyapı alanının da 112360 adanın kuzeyinde planlanmasına uygun olduğu,

 

           Ayrıca Belediyemizce yapılan incelemelerde;

           112348 ada 2 parselin batısında yer alan, daha önce itiraza ve davaya konu yolda kalan yapının  söz konusu İnceki, kızıcaşar Mahalleleri ve Çevresi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde uydu fotoğrafı doğrultusunda konut adası içerisine alınarak kurtarıldığı; ancak mahkeme bilirkişi heyeti ve teknik elemanlarca yerinde yapılan incelemelerde yapının bir kısmının yine yolda kaldığı tespit edilmiş olup 112360 ve 112361 nolu adaların kuzeyinden geçen 12 metrelik yolun 7 metreye düşürülmesi, mevcut adaların alan miktarlarının da korunması suretiyle yapının tamamı konut alanı içerisine alınmasının uygun olduğu

          Aynı zamanda 112151 ada 5 nolu parselin, kuzeyinde park alanı planlandığı ve yol cephesinin bulunmadığı tespit edilmiş olup söz konusu park  aynı alan miktarı ile plan bütününde karşılaşması ve 112383 ile 112363 nolu adalar arasından geçen 12 metrelik yolun, batı istikametinden düzenlenmesinin uygun olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir.

 

         İş bu rapor, Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere 08.12.2010 tarihinde tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir,

         Raporumuzu Meclisimizin onayına saygı ile sunarız

 

 

Nizamettin ÇAKIR                                                                    Ali ATSIZ

 Komisyon Başkanı                                                                  Başkan vekili

 

Nazım KAŞKATEPE                  Hayati ÇAL                           Engin ÇELİK

          Üye                                           Üye                                       Üye 

                                                          T.C.

                                 GÖLBAŞI BELEDİYESİ MECLİSİ

                    İMAR-İSTİMLAK-EMLAK KOMİSYONU RAPORU

 

SAYI : 27                                                                                                     TARİH: 08.12.2010

 

 

                           GÖLBAŞI BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞNA

 

 

          Belediye Meclisinin 06.12.2010 tarih ve 333 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek üzere havale edileni Güneykent kentsel gelişim alanı 3 . etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planını içeren konunun incelenmesi neticesinde;

 

          Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Gölbaşı İlçesi, Güneykent kentsel Gelişim Alanı 3ncü Etap 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Revizyonu Anka Büyükşehir  Belediye Meclisi’nin 16.07.2010 tarih ve 2229 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu plana ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Güneykent kentsel Gelişim Alanı 3ncü Etap Uygulama imar Planı’nın kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

         İş bu rapor, Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere 08.12.2010 tarihinde tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

 

          Raporumuzu Meclisimizin onayına saygı ile sunarız.

 

 

 

        Nizamettin ÇAKIR                                                                  Ali ATSIZ

        Komisyon Başkanı                                                                Başkan vekili

 

       

 

        Nazım KAŞKATEPE                Hayati ÇAL                            Engin ÇELİK

                 Üye                                         Üye                                          Üye

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
4 + 3 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.