Gölbaşı :
z     z
13 Kasım 2010, 16:47
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

2003 Sonrası Irak'tan Komşu Ülkelere ve Türkiye'ye Yönelik Göçler

2003 Sonrası Irak'tan Komşu Ülkelere ve Türkiye'ye Yönelik Göçler

IRAK’TAN IRAĞA: 2003 SONRASI IRAK’TAN KOMŞU ÜLKELERE VE TÜRKİYE’YE YÖNELİK GÖÇLER

      Irak’ta 1991’den beri sürmekte olan şiddet ve istikrarsızlık ortamı dört milyondan fazla kişinin ülke dışına göç etmesine, bir o kadar kişinin de ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalmasına yol açtı.

      Irak dışına yönelik göçün en önemli durakları komşu ülkeler oldu. 1991-2003 arasında milyonlarca Iraklı’yı kabul eden İran, 2003 sonrasında bu rolünü Suriye ve Ürdün’e bıraktı. Suriye’ye bir milyona yakın Iraklı sığınırken, yarım milyondan fazlası da Ürdün’e yöneldi.       Toplam iki milyona yakın Iraklı şiddet ve çatışma ortamından kaçıp komşu Arap ülkelerine sığınırken, Türkiye’deki Iraklı sayısı çarpıcı bir şekilde düşük kaldı. BMMYK’nın 2007’de yayınladığı bir rapora göre Türkiye’de sadece 10 bin Iraklı bulunmaktaydı. Ancak resmi sığınmacıların sayısı az olsa da 1991’deki büyük iltica hareketinden beri Türkiye’ye yönelik devam etmekte olan bir göç hareketi olduğu bilinmektedir.        Bu raporda, Iraklıların göç etmesine neden olan koşullar, göçün farklı dönemlerde aldığı şekiller ve Türkiye’de bulunan Iraklıların yasal statüleri ve sosyo-ekonomik durumlarına değindikten sonra, ilgili kurumlarla ilişkilerini inceleyeceğiz.


İçindekiler


Özet
Giriş
Bölüm 1: Dönemlere Göre Irak’tan Göç
1.1. 2003 Öncesi Irak’tan Göç
1.2. 2003-2006: İşgal Altında Yaşam ve Göç
1.3. 2007 Sonrası: Geç Gelişen Uluslararası Koruma ve Değişen Politikalar
1.3.1. Göç Sırasında Cemaatleşme
1.4. Irak Göçünün Hacmi, Sayısal Boyutları ve Güzergâhları
1.4.1. Başlıca Sığınak Komşu Ülkeler
1.4.2. Irak’a Dönüş Mümkün mü?
Bölüm 2: Türkiye’ye Iraklı Göçü
2.1. Yeni Göçlerin Kavşağında Türkiye 
2.2. Türkiye’deki Kabul Durumu
2.2.1. Düzensiz Göçmenler
2.2.2. Sığınmacılar
2.2.3. Mevsimlik Göçmenler / Bavul Tüccarları 
2.2.4. Türkiye’de Yasal Olarak İkamet Edenler 
2.3. Neden İstanbul? 
2.4. Türkiye’de Iraklıların Göçünü Düzenleyen Kurumlar
2.4.1. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)
2.4.2. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)
2.4.3.Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu (ICMC)
2.4.4.Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
2.4.5. Irak Büyükelçiliği/ Konsolosluğu
2.4.6. Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD)
2.4.7. Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ITKYD)
2.4.8. Caritas
2.4.9. Keldani-Asurî Yardımlaşma Derneği (KADER)
2.4.10. Uluslararası Af Örgütü
2.4.11. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)
2.5. Geçici Sığınma ve Uydu Kentler
Bölüm 3: Politika Önerileri
Sonuç Metnin tamamını okumak için tıklayın.. http://www.orsam.org.tr/tr/raporgoster.aspx?ID=1280

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
4 + 3 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.