Gölbaşı :
z     z
27 Ekim 2010, 11:44
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Mesleki Eğitim 21.Yüzyılın Çağdaş Eğitim Sistemidir...

Mesleki Eğitim 21.Yüzyılın Çağdaş Eğitim Sistemidir...    Sanayi Sitesi Kooparatif Başkanı ve Gölbaşı Mesleki Eğitim Merkezi Okul-Aile Birliği Başkanı Mehmet Aktay eğitimin önemine değindi. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, çıraklık dönemi 130 meslek dalında, mesleğin özelliğine ve kişinin mezuniyet durumuna göre 2-3 yıl arasında sürmektedir."dedi   Mehmet Aktay yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi.   "MESLEKİ EĞİTİM 21. YÜZYILIN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİDİR.
  Çıraklık Eğitimi Sistemi 19.06.1986 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan 3308 Sayılı "Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kununu" ile reform mahiyetinde yapılmıştır. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra eğitime alınan çırak sayısında her geçen yıl Türkiye Genelinde büyük artış olmuştur.   Bu sayı.Gölbaşında yok denecek kadar azdır 3308 Sayılı Kununa göre ilköğretim okulu mezunu olup, örgün eğitime devam edemeyenlerden, bir işyerinde çalışarak meslek öğrenmek isteyenler, çırak öğrenci olabilmektedirler.
MESLEKİ EĞİTİMİN UYGULANDIĞI YERLER
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi olmayanlar müstakil işyeri açamaz ve usta olarak çalışamazlar.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, çıraklık dönemi 130 meslek dalında, mesleğin özelliğine ve kişinin mezuniyet durumuna göre 2-3 yıl arasında sürmektedir. Bu dönemi tamamlayanlar, kalfalık imtihanına girmeye hak kazanmakta ve imtihanda başarılı olanlara "Kalfalık Belgesi" verilmektedir.

    Kalfalık belgesine sahip olup, bir işyerinde çalışmasını sürdürenlerden, usta olmak isteyenler için "Ustalık Eğitimi" kursları düzenlenmektedir. Bu kurslarda, usta adayı kalfaların bağımsız bir işyerini yönetebilecek bilgi ve beceriye sahip olmaları amaçlanmaktadır. Ustalık eğitimi kurslarına katılarak başaranlar, kalfa olarak en az mesleğin özelliğine göre 2 yıl pratik çalışmalarını yerine getirenler, ustalık sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar.
Ustalık sınavını başaranlara mesleğinde "Ustalık Belgesi" verilmektedir.Ustalık eğitimi kurslarına katılmayan kalfalar, mesleklerinde en az 5 yıl çalıştıklarını {sosyal güvenlik kuruluşlarından) belgelendirdikten sonra ustalık sınavlarına girebilmektedirler.
Meslek liselerinden mezun olanlar, bölümlerinin ihtisas dalını seçer ve pratikte kendilerini yetiştirdikten sonra, ustalık imtihanına katılabilir ve başarılı olanlar "Ustalık Belgesi" alabilirler.

   Yüksekokul ve fakülte mezunu olanlar, mezuniyet dallarında "Ustalık - İşyeri açma belgesi" aldıktan sonra yanlarında çırak, kalfa ve usta çalıştırmaya başlayabilirler. Bu şartları yerine getirmede kanuni mecburiyet vardır.
Ustalık belgesine sahip olanlara, öğreticilik formasyonu kazandırmak amacıyla "Usta Öğreticilerin İş Pedagojisi Kursları" düzenlenmektedir. Bu 40 saatlik kursu başarı ile tamamlayanlara "Usta öğreticilik belgesi" verilmektedir.
Kalfalık veya Ustalık belgesi olanlar fark derslerini vererek sanat lise mezunu olabilmektedirler ."

Mehmet AKTAY
Gölbaşı Mesleki Eğitim Merkezi Okul-Aile Birliği Başkanı

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
3 + 2 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.