Gölbaşı :
z     z
20 Ekim 2010, 13:25
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Güzel Dilimiz ayaklar Altında! - Zeki Sarıhan

Güzel Dilimiz ayaklar Altında! - Zeki Sarıhan

Ulusal Eğitim Derneği’nden dil Bayramı nedeniyle yapılan açıklama

GÜZEL DİLİMİZ AYAKLAR ALTINDA !

Ulusal Eğitim Derneği olarak bu yılki 26 Eylül Dil Bayramı’nı Türkçeyi ayaklar altına alan uygulamalarla mücadele kararlılığı ile kutluyoruz.
Türkçe tarihin binlerce yıl derinliklerinden süzülüp geldi, Türkler, duygularını, düşüncelerini onunla ifade etti. Bu dili oya gibi işledi.

    Dede Korkut, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan... ve daha yüzlerce, binlerce büyük sanatçılar yetiştirdi. Ne yazık ki, güzel Türkçemiz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde olduğu gibi bugün de devlet tarafından bir kenara itilmiş bulunuyor.


Türkçe, küresel güçlerin baskısı altındadır. Büyük kentlerimizin ana caddelerindeki işyeri adlarına bakan bir yabancının, Türkiye’de olduğunu algılaması zorlaşmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın, Ticaret ve Sanayi Odalarının, belediyelerin çabalarıyla bu duruma son vermek hiç de zor değilken devlet hiçbir önlem almıyor. Dilseverlerin hazırladıkları yasa önerileri Meclis’te gündemden düşünülmüştür.

Türkiye’nin bir kısım devlet ve vakıf üniversitelerinde derslerin çoğu veya bir kısmının yabancı dille yapılması ise tam bir sömürge uygulamasıdır. Buralarda Türk öğretmen, Türk öğrenciye yabancı dilden ders anlatıyor. Öğrenciler o yabancı dili mi öğrensin, derste verilen bilgileri mi anlasın, bocalıyor ve öğretimden gerektiği kadar verim alınamıyor. Bu nedenle Anadolu Liselerinde fen derslerinin yabancı dilden verilmesi uygulamasından vazgeçildiği halde yüksek öğrenimde bu sorun sürüyor.


Yabancı dil öğretmenin dünyanın her tarafında uygulanan yöntemleri varken, dersleri yabancı dille öğretmeye devam etmek, tam bir aymazlık, ulusal kimliğini inkâr ve aşağılamadan başka bir şey değildir. Türkiye bu bakımdan Osmanlı devletinin çöküş dönemini andırıyor.


İşyerlerimizdeki bu yabancı dil hayranlığı ve eğitim kurumlarında yabancı dille öğretim devam ederken hiç kimse Dil Bayramı’nı göğsünü gererek kutlayamaz.
Hükümet, 2000 yılında yapılan Sekizinci Beş yıllık Plan’ın “Bütün eğitim kurumlarında eğitim dili Türkçe olacaktır” maddesini uygulamalıdır.
Bütün aydınlarımızı, yabancı dille öğretime son verilmesi için başlattığımız kampanyaya katılmaya, yetkilileri bu konuda uyarmaya ve zorlamaya çağırıyoruz. Diline sahip çıkmayan bur ulusun geleceği yoktur.


Dil Bayramı vesilesiyle bazı illerde bir haftalık eğitim boykotuna gerekçe yapılan Kürtçe eğitim konusuna da değinmek istiyoruz.


Türkiye’de konuşulan bütün yerel diller, bizim dillerimizdir. Bunları konuşanlar Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşlarıdır ve bu ülkede yaşayan herkes kardeştir. İnsan, kardeşinin konuştuğu bir dile karşı kısıtlayıcı, kötüleyici, duyarsız kalamaz. Kürtçenin yaygın olarak konuşulduğu yerlerdeki okullarda seçmeli ders olarak öğretilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasında hiçbir sakınca yoktur. Ne var ki, her ülkenin çoğunluk tarafından konuşulup yazılan bir resmî dili olur. Türkiye’de resmî dil Türkçedir.


Türkçe, aynı zamanda politika, hukuk, ticaret, bilim, sanat, iletişim dilidir. Bu dilin Türkiye’nin bazı bölgelerinde eğitim dili olmaktan çıkarılması tarihsel ve sosyolojik olarak mantıklı değildir. Bundan en büyük zararı görecek olanlar Türkçe eğitim alamayanlar olacaktır. Türkçe, Türkiye halkının ortak dilidir. Bu dilin her yurttaş tarafından ve çok iyi öğrenilmesi zorunludur.

Zeki Sarıhan
Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı

Ulusal Eğitim Derneği: Necatibey Cad. 13/13, Sıhhiye-Ankara
Tel. 0312.229 43 25, belgegeçer 0312 229 45 26, e-posta: ogdunyasi@e-kolay.net

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
2 + 3 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.