Gölbaşı :
z     z
13 Ekim 2010, 11:21
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Mehmet Aktay Ahilik Haftası'nı Kutladı..

Mehmet Aktay Ahilik Haftası'nı Kutladı..AHİLİK
.     Gölbaşı Eski Sanayi Sitesi Dernek Başkanı, Sanayi Sitesi Kooparatif Başkanı Mehmet Aktay Ahilik Haftasını unutmadı. Ahilik Haftası ile ilgili bir açıklama yapan Mehmet Aktay tüm esnafların Ahilik Haftasını kutlayarak, ahilik konusunda bilgi verdi.   Aktay Şunları Söyledi.
   "Ahilik anlayışı, toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulmasını sağlamaktır.
    Bir toplumda birlik ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsur müşterek değerlerin korunması ile mümkündür. Türklerin Anadolu'da bin yıldan beri varlığını sürdürmelerindeki sır Ahilik anlayışı içerisinde bu değerlere saygı göstermeleridir.
    Bu anlayışa göre din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit muamele yapılmıştır. Bir toplumda sosyal tabakalaşma olabilir. Kimi zengin, kimi fakir olabilir; fakat ikisi arasındaki fark fazla olmamalıdır. Ahilik zenginliğe karşı değildir. Çalışmak ve üretmek, alın teri ile kazanmak Ahilikte bir ahlak kuralıdır. Bunun için herkesin mutlaka bir mesleği ve işi olmalıdır. Ahilik, halkın sırtından geçinenlere, bir köşeye çekilip miskin miskin oturanlara karşıdır.
    Ahilikte iş ve meslek ahlakı, kabul edilmesi mecburi kurallar haline gelmiştir. Kendinden önce başkalarını düşünmek ve kollamak, hak ettiğinden fazlasını istememek, kanaat ve tevazu ölçüleri içerisinde "hırs" ve "tamah”tan uzaklaşmak, kendi yeteneğine uygun bir işle meşgul olmak, sanatını mutlaka bir üst üstad dan öğrenmek ve birliğin, beraberliğin korunması için dayanışma içerisinde bulunmak ahiliğin mutlaka uyulması şart olan ahlak kaideleridir. Bu kaideler, Ahileri tekke ve türbelerde çöreklenerek, el açıp halkın kutsal duygularını sömürerek onların sırtından bedava geçinen asalak zümrelerden ayıran farklardır.
Ahiler yeniliğe açık insanlar olup, halka sanat, meslek ve genel bilgiler öğretmek için var güçleriyle çalışırlar.

AHİLİKTE DOKUZ DERECE

Ahilik de 9 dereceli bir sisteme dayanır. Her kapı üç dereceyi içerir. Bu dereceler şöyle sıralanır:
                   1.   Yiğit,
2.   Yamak,
3.   Çırak,
4.   Kalfa
5.   Usta,
6.   Nakip,
7.   Halife,
8.   Şeyh
9.   Şeyh ül Meşayıh.


İnsanları ayırma ha!
Hepsine adil ver hakkın
Hayırlıdan ayrılma ha!
Her şeyin söyle gerçeğin
Etrafına dostluk saç ha!
Eser kalır, sen gidersin
İyi belle unutma ha!
Önce hizmet sonra sensin

Tüm Gölbaşı’lı esnafımızın Ahilik Haftasını candan kutlar, hayırlı kazançlar dilerim. "
                  
               Mehmet AKTAY

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
2 + 2 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.