Gölbaşı :
z     z
11 Ekim 2010, 10:32
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Kat Karşılığı Müteahhitlik - Mustafa Yolcu

Kat Karşılığı Müteahhitlik - Mustafa YolcuKAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİTLİK

Konut üretiminde yıllardır faaliyette bulunan sektördür.
Müteahhitler çok eleştirilmişler, tenkit edilmişlerdir.
Ama yinede bu sektörde bulunanlar 150- 200 imzalık bürokrasiyi geçerek, inşaat ruhsatını alıp, kar yağmur demeden insanlara durabileceği bir mekânın kazandırmanın mücadelesini vermişlerdir.

Rahmetlik Turgut Özal Başbakanken “ bürokrasiyi azaltacağım” demişti.
Bürokratik bir takım işlemleri kaldırıp, işlerin hızlanmasını sağlamıştı.
Özal’ın sonrasında bürokratik talepler tekrar artırıldı. Sonrasında imzalar! İmzalar!

Her bürokratik talep ruhsat almayı zorlaştırıp inşaat maliyeti artırmakta; ilave maliyetlerde konut maliyetinin artmasına neden olmaktadır.
Artırılan her maliyet konutu alacak vatandaşa ek maliyet olarak dönmektedir

Başarılı bürokrat problemleri en iyi çözen bürokrattır.
“Belediyeler problem çıkarma yeri değil, problemleri çözme makamı olmalıdır.”

“İmar kanunu, Yapı denetim kanunu, Büyükşehir Belediyeleri kanunu, Kat mülkiyeti kanunu, Medeni kanun, Borçlar kanunu” Kat karşılığı inşaat yapan müteahhidin inşaat ruhsatı alımından, yapı kullanma izin belgesini alıncaya kadar müeyyideleri ile karşı karşıya olduğu kanunlardır.
Müteahhidin bu kanunları bilmesi veya bilen bir danışmanı yanında bulundurması gerekmektedir.
Aksi takdirde problemler çıkmakta, çıkan anlaşmazlıklar inşaatın zamanında bitmemesine sürüncemede kalmasına neden olmaktadır.
İş ehline yaptırılmadığı sürece, “kasabın bakkalın köftecinin “ müteahhit olduğu bir süreçte fen ve sanat kurallarına uygun inşaatı temin etmek mümkün olmamaktadır.

Yapı Denetim Kanunu çıkmadan önce Bayındırlık Bakanlığınca düzenlenen Yapı Denetimi konulu panelde TMMOB yetkilisi söz alarak” tıp fakültesini bitirmeyen doktorluk, hukuk fakültesini bitirmeyen avukatlık yapamadığı gibi mühendis olmayan inşaat müteahhitliği yapmamalıdır. Bakanlık bunu sağlamalıdır” dediğinde bakanlık yetkilisi “bu zor bunu sağlayamayız” demişti.

Yine yukarıda bahsettiğim yapı denetim panelinde söz alarak” Yapı Denetim Kanununu çıkarmanıza gerek yok. Mevcut 634 sayılı imar kanununu tam manası ile uygularsak bu yeterli olur. Ben bu kanunun verdiği yetkileri kullanarak yapı denetimini Ankara- Keçiören belediyesinde gerçekleştirdim “ diye bilgi vermiştim.

Yapı denetim kanunu çıktı. Uygulamaya konuldu.
Uygulamada bir sürü problemler meydana geldi.
Şimdi ise Yapı Denetimin varlığı ile yokluğu belli değil.
Mühendis Fenni Mesullük imzasını asgari ücretin çok altında bir fiyata atıyorsa, Belediyeler Yapı denetim faaliyetlerini gerektiği kadar denetlemiyorsa bu işte yanlışlıklar var demektir.
Bakanlıkça illerde Yapı Denetim Büro sayılarına kısıtlama getirildi. İşini yürütemeyen bürolar hava parası ile bürolarını satar hale geldi.
Bakanlıkça belirlenen ücret tarifesinin altında pazarlık usulü ile yapı denetimi anlaşması yapılmaktadır.


Yap –Sat müteahhitliği de denilen kat karşılığı müteahhitlik iş kolunda şunlar yapılmalıdır:

1- Yapılan binaların müteahhitleri değerlendirmeye tabi tutulmalı, fen ve sanat kurallarına uyulmadan inşaat yapan özel ve tüzel kişilere müteahhitlik yaptırılmamalıdır.
2- Meslek odaları devreye sokulmalı, meslek içi murakabe sağlanmalıdır.
Ticaret Odalarına kayıt yaptırmanın inşaat kalitesini sağlamak, ayıplı iş yapılmasını önlemek açısından hiçbir faktörü bulunmamaktadır. Ticaret odaları sadece aidat almaktadır. Bu odaların sorumlulukları kanun bazında ele alınarak, odaya kayıtlı üyelerin mesleki hayatını murakabe eder hale gelmesi gerekiyor. Usulüne uygun iş yapmayan meslek erbabının meslek hayatına, meslek odalarınca son verilebilmelidir. 
3-Belediyelerdeki lüzumsuz bürokrasi ortadan kaldırılmalı, ruhsat alma işlemleri kolaylaşmalıdır.
4- Piyasada bulunan inşaat malzemeleri görevli bir kuruluşça izlenmeli, TSE uygunluk belgesi olmayan uygunsuz malzemeler piyasadan toplatılmalıdır. TSE normuna uymayan malzemelerin gümrükten girişi engellenmelidir.
5- Maliye, iş kanunu, SGK uygulamaları gözden geçirilerek bürokratik engeller ortadan kaldırılmalıdır.
6- TOKİ müteahhitlere rakip olmamalı, onlar ile iş paylaşımı yapmalıdır. Bu iş birliği TOKİ’nin inşaat ruhsatına bağladığı konut arsalarını “kat karşılığı, bina karşılığı “ müteahhitlere vermek şeklinde olabilir. Müteahhitler bürokrasi ile uğraşmayacak, inşaatı fen ve sanat kurallarına göre TOKİ’nin murakabesinde bitirerek, anlaşmaya göre teslim etmek olacaktır.
Bu sağlandığında konut üretimi artacak, müteahhitlik sektörü ile iş hayatına katkıda bulunulmuş olacak, ülkemiz yeni bir ivme kazanacaktır.

Asıl hedef ülkemizde konut açığını nasıl kapatabilirim olmalıdır.
Bunun için çözüm yolları aranmalı, kolaylaştırmalı zorlaştırmamalıdır.

21.11.2009
Mustafa yolcu- Ankara

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
2 + 3 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.