Gölbaşı :
z     z
08 Ekim 2010, 12:16
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Başkan Yakup Odabaşı "Yaşayan Köyler" Projesini Hayata Geçiriyor...

Başkan Yakup Odabaşı

    Gölbaşı Belediyesi ilçe sınırları içerisinde 2009 yılı yerel seçimlerinden önce köy iken mahalleye dönüştürülen ve halen köy yaşam tarzı sürdürülen alanlarda mevcut köy evlerinin korunması veya yeniden yapılması durumunda  yerel seçimlerden sonra çalışmalarına başlanan yeni bir planlama stratejisi geliştirildi.

    Gölbaşı belediye başkanı Yakup Odabaşı proje ile ilgili yaptığı açıklamasında; “Yaşayan Köyler” adını verdiğimiz bu projede; mahallelerin geleneksel konut dokusuna sahip yerleşik alanlarında;

Öncelikle kişilerin kendi mülkiyetlerinde başka kişilerle hisselendirmeye son verilmiştir.

 

Evi, bahçesi, ağacı hatta kuyusu kendi parselinde kalacak şekilde imar uygulaması yapılan bu alanlarda, özellikle geleneksel Ankara evi modelini örnek alacak mimari uygulamalar, köy dokusuna yeni bir vizyon getirecektir.

  Gölbaşı’na özgü “Andezit Taşı” ile dış cephelerde özgün gölbaşı evi dokusu ortaya çıkacaktır.

Hemşerilerim bürokrasi ile zaman kaybetmeden Belediyemizden ücretsiz temin edecekleri tip mimari projeler ile hiçbir masraf ödemeksizin inşaata başlayabilecektir.

  Ayrıca vatandaşın belini büken yüklü harç masrafları bu proje kapsamında minimum tutulacaktır.

 

Yerleşik doku içerisinde, mevcut konut stokunun kullanılması özendirilerek, kırsal yerleşme alanlarında alanın özgün dokusu ve yapısal niteliklerine ve kırsal turizmin gereklerine uygun biçimde konut,  pansiyon, yeme-içme mekanları, geleneksel el sanatları üretim ve satış yerleri, sosyal ve kültürel kullanımlar yer alabilecektir. 

 

Yerleşik dokuların dışında kalan ve yeni yerleşmeye açılacak olan konut alanlarında ise; imar planı ile verilen %50 inşaat alanı, geleneksel Ankara konut mimarisine özendirmek amacı ile yapıların cephe, çatı, sıva, boya, çıkma v.b. dış mimari özelliklerini taşıyan mimari projelerin tercih edilmesi halinde ise, %10 oranında artırılacak ve toplam inşaat alanı % 60 olacaktır.

 

Bu projelerde önemli bir açılım da, yerleşik dokuda yaşayan halkın geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik tesislerin yer alabildiği, dolayısıyla yeni iş imkânları sunacak olan “ Konut Dışı Kırsal Çalışma Alanları”dır.

 

Ekim 2010 tarihi itibariyle, Topaklı, Hallaçlı, Yaylabağ, Yurtbey, Koparan, Tulumtaş, Velihimmetli, Günalan mahallelerinde “YAŞAYAN KÖYLER” projesi hayata geçiyor.

 

2009 yerel seçimlerinden önce mevcut köy dokusunu ve yaşam tarzını yok sayarak çalışmaları başlatılan imar planlarının uygulama imkânı bulunmadığından, Hacımuratlı, Yavrucak, Gökçehöyük, Ahiboz, Karagedik mahalleleri ile daha önce imar planı bulunmayan Gölbaşı Belediyesi yetki ve sorumluluğunda kalan yeni mahallerin yerleşik dokusu ve çevresinde de uygulanmaya başlanacaktır

SONUÇ

 2009      Yerel seçimlerinden hemen sonra başladığımız, yerinden yönetim anlayışımız gereği yapmaya taahhüt ettiğimiz imar planlarını, halkımızdan habersiz yapılması yerine halkı esas alıp mahallelerimizde toplantı yaparak halkla iç içe yerel halkın talepleri doğrultusunda şeffaf bir uygulama yapmaya devam ediyoruz.

  Parsel büyüklükleri dikkate alınarak serbest nizamda yapılaşmaya açılacak bu bölgelerde, yerleşik dokuya yeni bir kimlik kazandırılması amaçlanmaktadır. Özellikle yeni yapılacak yapıların dış cephelerinde cephe, çatı, sıva, boya, çıkma vs. özelliklerin geleneksel Ankara evi mimarisi ile uyumlu olması özendirilecektir.   Ayrıca, mevcut yerleşik alan içerisindeki yolların da, geleneksel dokunun vazgeçilmez bir parçası olan parke taşı uygulamasına belediyemizce başlanmış olup; önümüzdeki yıllarda bu alanlar içerisindeki tüm yollar parke taşı ile döşenecektir.   Artık gölbaşımızın köyleri yaşanmaz olmaktan çıkacak, altyapı projeleri, parke döşeli yolları, geleneksel gölbaşına özgü konut mimarisi ve peyzaj uygulamaları ile “Yaşayan Köyler” hayata geçecektir   Bir yılı aşkın süre proje üzerinde çalışan imar ve şehircilik müdürlüğü Personeline, başta imar müdürü ve teknik personeline teşekkür ediyorum.”dedi (Belediye Basın Bürosu)

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
1 + 3 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.